Law Office
Header

Abuz in Pandemie

April 14th, 2020 | Posted by Avocat Duca Diana in Uncategorized - (Comments Off on Abuz in Pandemie)

Amenda abuziva? Ai fost sancționat nejustificat în timpul stării de urgență, pe motiv că nu ai fi respectat carantina?
Te reprezentam juridic în fața instanței competente!
📱 +40 766 361 191

Ai fost sau ești pe cale să fii concediat în perioada stării de urgență?
Legea protejează drepturile tale de angajat. Te reprezentam juridic în fața instanței competente!
📱 +40 766 361 191

Ai platit pentru vacanta ce nu va mai avea loc din cauza pandemiei?
Ai dreptul la rambursarea sumei achitate agenției de turism. Te reprezentam juridic în fața instanței competente.
Lasă-te ajutat de un profesionist implicat total!
📱 +40 766 361 191

(Ne)Discriminarea Romanilor si Drepturile Copiilor in Spatiul European

October 1st, 2019 | Posted by Avocat Duca Diana in Uncategorized - (Comments Off on (Ne)Discriminarea Romanilor si Drepturile Copiilor in Spatiul European)

Abstract: Corecta aplicare a principiului antidiscriminării de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene si o buna armonizare a sistemului de securitate socială în cadrul pieței unice in uniunea Europeană și în ceea ce privește si cetățenii români: Cauza Bogatul vs ministerul protecției sociale 322/2017 si Cauza 333/2013 Dani vs. Jobcenter Leipzig.

La începutul acestui an, 7 februarie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că în aplicarea Regulamentului 2004 al Parlamentului european și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea semnelor de securitate socială, dreptul european permite ca o persoană care desfășoară o activitate dar nu ca angajat întru-un stat membru poate beneficia de ajutoare de familie pentru copiii săi care domiciliază întrun alt stat membru. De asemenea dreptul la ajutoarele sociale nu este limitat la situațiile în care petentul a primit anterior alte ajutoare.

În situația dedusă judecății, domnul Bogatu un cetățean român care locuia în Irlanda din 2003,în ianuarie 2009 a solicitat autorităților irlandeze să îi acorde ajutoare de familie pentru cei doi copii care locuiau în România. Acesta a fost angajat 2009, apoi pierzând-uși locul de muncă, a primit ajutorul de șomaj până în anul 2010, apoi un alt tip de șomaj între 2010 și 2013, iar în cele din urmă ajutor social pentru caz de boală între 2013 și 2015. Instituția irlandeză aprobă solicitarea pentru Ajutoarele sociale cu excepția perioadei 2010-2013, argumentând că în acea perioadă petentul nu a îndeplinit în totalitate condițiile cerute pentru a primi ajutoare de familie pentru copiii care locuiau în România de moment ce nu a avut calitatea de angajat în Irlanda și nici nu a primit acolo un ajutor social. El a contestat această decizie, motivat că autoritățile irlandeze nu au făcut o corectă interpretare a dreptului Uniunii Europene. Speța a ajuns până la Înalta Curte a Irlandei care a uzat de procedura întrebării preliminare așa cum este prevăzută de articolul 267 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a întrebat Curtea de Justiție dacă Regulamentul 883/ 2004 trebuie interpretat ca în sensul că este imperativ necesar ca o persoană a cărui ai cărui copii locuiesc în alt stat membru, să-i fie fie condiționată primirea de ajutoare sociale în statul membru unde părintele rezidează de desfășurarea de activitate ca și angajat în acel stat membru sau trebuie să primească ajutoare sociale din acel stat membru ca și o consecință a activității angajat/ salariat. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene subliniază că esența regulamentului menționat stipulează că o persoană are dreptul la ajutoare sociale în conformitate cu legislația statului membru unde acesta rezidează, incluzând membrii săi de familie care locuiesc întrun alt stat membru ca și cum aceștia ar fi locuit în statul membru. Răspunsul instanțe europene în concluzie este că nu este necesar ca o persoană să aibă un statut special ca acela de angajat pentru ca acesta să aibă dreptul la ajutoare sociale pentru familie, mai mult subliniază că este evident din reglementarea și scopul acestui regulament ca aceste ajutoare pentru copiii care trăiesc în alt stat membru, să fie plătite pentru mai multe motive și nu doar justificat de statutul de angajat al persoanei care le solicită. În plus acest regulament a rezultat în urma unor evoluții legislative menite să oglindească intenția legislativului Uniunea Europeană de a extinde dreptul la ajutoarele sociale de familie către alte categorii de persoane în afara celor care au statutul de angajați. Așadar interpretarea Curții de Justiție a Uniunii Europene a Regulamentul este clară și nu lasă loc echivocului, așa încât dreptul la ajutoare sociale de familie pentru copiii celui/celei care locuiește în alt stat membru nu este dependent de alte condiții de împlinit cum ar fi primirea de alt gen de ajutoare sociale. În esență instanța a considerat că legătura cetățeanului român cu statul irlandez a fost suficientă din punct de vedere economic, pentru ca membrii săi de familie care locuiesc în România să beneficieze de dreptul irlandez În egală măsură ca cetățenii irlandezi.

Remarcăm așadar intenția legiuitorului European de armoniza sistemele de securitate socială în în cadrul dezvoltării pieței unice cu privire la libertatea de mișcare a persoanelor și la conformitate a dreptului anti discriminării. Este un succes ai pieței unice nu doar la nivel formal ci și aplicat, al dreptului Uniunii Europene care garantează prin tratatele constitutive și prin Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene că toți cetățenii europeni beneficiază de aceleași drepturi și, de principiu, de aceleași obligații, în relația lor cu instituțiile statelor membre, cu cetățenii acelor State, în caz contrar neputând fi atins Obiectivul pieței unice cu cele patru libertăți de mișcare ale sale.
Jurisprudența instanței Supreme a Uniunii Europene poate fi privită ca neunitară uneori însă explicațiile nu sunt întotdeauna de prisos: Cauza 333 /2013 Dani vs. centrul de ocupare a Forței de Muncă din Leipzig
Cetățenii europene care Își exercită dreptul de a se mișca în cadrul pieței unice în sensul de a merge întrun alt stat membru pentru singurul scop de a obține ajutoare sociale dar care nu sunt economic activi pot fi excluși de la Ajutoarele sociale, a statuat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauză indicată anterior cauza 333 pe 2013. Iată că doi cetățeni români, doamna Dani și fiul ei Florin au sesizat curtea din Leipzig, împotriva agenției de ocupare a Forței de Muncă, în legătură cu refuzul instituției de a le acorda acestora,pentru ea și fiul ei, o alocație și scutirea de la plata contribuției pentru costuri căldură și întreținere. Răspunsul Curții de Justiție a Uniunii Europene a fost cetățenii statelor membre au dreptul să solicite tratament egal cu cetățenii statului membru gazdă atunci când condițiile de rezidență sunt în conformitate cu directiva 2004/ 8 c a Parlamentului european și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul cetățenilor Uniunii Europene să se deplaseze și să rezideze liber pe teritoriul statelor membre. Acest lucru înseamnă pe lângă directivă, statul membru gazda nu este obligat să acorde ajutor sociale pentru primele trei luni de rezidență atunci când cetățeanul european este dovedit a fi inactivă Economic, de exemplu nu are studii întro profesie sau să nu are experiență de muncă.
Cetățeanul trebuie să aibă a suficientei resurse atât pentru sine cât și pentru familia sa, când perioada de rezidență este mai mare de trei luni dar mai mică de cinci ani. Așadar scopul directivei este să prevină cetățenii inactiv Economic de a profita sistemul de securitate social al statului membru gazdă, în sensul de a le furniza mijloacele de subzistență. În consecință statul membru gazda este de în drept să refuze acordarea de ajutoare sociale acestei categorii de cetățeni inactivi. În plus Curtea de Justiție a Uniunii Europene subliniază că fiecare caz trebuie analizată în parte, fără legătură cu suma sau natura ajutorului social solicitat. Dealtfel curtea a statuat ca atunci când nu există suficiente resurse de subzistență, principiul anti discriminării pe bază de naționalitate nu stă drept bază pentru solicitarea de ajutoare sociale, cu atât mai mult cu cât un drept de rezidență nu poate fi solicitat în conformitate cu directiva menționat anterior.
Acum dacă în primul caz vorbim despre un regulament al sistemelor de securitate socială în cel de al doilea caz vorbim de o directivă, Care este izvorul de drept secundar, urmând ca fiecare membru stat să o transpună în legislația proprie. Fiind vorba de o directivă aceasta lasă mai mult loc interpretării, iar Curtea de Justiție ca și gardian al tratatelor și al ordinii juridice a Uniunii Europene a oferit diferite interpretări, cel puțin aparent, ale situațiilor dăduse judecății raportat la cele două acte normative, respectiv regulament și directivă. Cu privire la această din urmă cauză, putem fiecare aprecia dacă este echitabilă sau nu, dacă poate fi privită ca un impediment al libertății de mișcare a persoanelor… Deasemenea care este limită până la care poate merge un cetățean european de a solicita ajutoare sociale în cadrul Uniunii Europene în concordanță cu principiul legalității și al anti discriminării pe bază de naționalitate. Deși această hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene poate părea dură, aceeași instanță Supremă a Uniunii Europene statuează că analiza se va face de la caz la caz indiferent de cuantumul și natura ajutorului social cerut.
Din coroborarea celor două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene conchidem că dorința legiuitorului european este aceea de a armoniza sistemul de securitate social în sensul de a stimula activitățile economice, nu doar cele care privesc statutul angajat/ salariat, cu efectul ca fiecare stat membru să nu primească cetățeni inactiv social. Rezultă astfel o situație rațională, eficientă din punct de vedere economic al sistemului social dorit, însă unde poate statul membru gazdă să stabilească linia de hotar, fără a încălca normele incidente de Drept european în legătură cu o principiul antidiscriminării și egalității de tratament. Rămâne de văzut cum statele membre gadză vor aplica jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu mențiunea că aceste hotărâri sunt izvoare de Drept primar, deci direct aplicabile și acestea putând fi invocate în fața instanțelor române atunci când interesul o cere.

Studiu chintesențial parțial asupra dreptului antidiscriminării în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

August 29th, 2019 | Posted by Avocat Duca Diana in Uncategorized - (Comments Off on Studiu chintesențial parțial asupra dreptului antidiscriminării în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene)

Lucrarea de fata isi propune sa prezinte riscurie si avantajele calitatii de cetatean European, cu accent pe Principiile Egalitatii si Anti- Discriminarii, asa cum sunt prevazute de Tratate si alte acte normative oncidente, in primul rand, si apoi asa cum sunt aplicate de catre Curtea Europeana de Justitie prin jurisprudenta sa bine stabilita. In plus, cele doua principii indicate sunt quintesentiale cand este vorba despre drepturile cetatenilor europeni, iar in consecinta si celelalte libertati sunt interpretate tot in lumina Egalitatii si Anti- Discriminarii, e.: Servicii, Capital, etc..Indiferent ca este muncitor, student sau doar cineva .care doreste sa isi exercite drepturile de cetatean European in alte calitati, este indicate intelegerea aprofundata a rationamentului care sta la baza acestor drepturi/ libertati.
Etichete: Dreptul UE, spatial Economic European, Cetatenie European, Egalitate, Discriminare pe baza de nationalitate, Jurisprudenta Cutii de Justitie a Uniunii Europene
Spatiul Economic European. Uniunea Europeana. Asociatia Liberului Schimb.
Spatiul Economic European (SEE) insumeaza Uniunea Europeana (UE) si Asociatia Liberului Schimb (AELS). Din punct de vedere istoric, SEE este cea mai recent infiintata organizatie europeana, urmand Asociatiei Liberului Schimb, care a fost precedata de infiintarea Comunitatilor Europene, acum Uniunea Europeana.
In principiu, SEE este, prin esenta, o extindere a pietei interne a Uniunii Europene, acest efect avand inraurire asupra celor trei state membre AELS, i.e. Norvegia, Islanda si Lichtenstein (Elvetia are statut de observator, pentru ca populatia s-a opus prin referendum acestei aderari).
Premisele crearii SEE au fost strans legate de scaderea eficientei AELS, prin aderarea la Comunitatea Europeana a doua state AELS, in 1973: Danemarca si Regatul Unit, care a ramas in componenta redusa, numarand cinci membri, i.e. Austria, Elvetia, Finlanda, Suedia si Norvegia. Astfel, in vederea extinderii pietei unice, obiectiv principal al Comunitatii Europene, au fost necesara agreerea unor noi intelegeri comerciale, cu fiecare dintre tarile membre AELS, la care s-a alaturat si Islanda, care desi nu doresc sau nu indeplinesc conditiile de aderare, gasesc totusi convenabila colaborarea cu UE.
De facto, Acordul SEE (EEA Agreement) a fost semnat in 1992, cu intrare in vigoare in 1994. Partile semnatare au fost Comunitatea Europeana (alcatuita atunci din 12 membri) si AELS (constituita din 6 state) si inglobeaza clauze similare dreptului primar al Uniunii Europene, respectiv al Tratatelor constitutive (TFUE si TUE), cu precizarea ca dreptul secundar, e.g. directive, este aplicabil si tarilor AELS, care au aobligatia de transpunere si respectare. Astfel, chiar daca AELS are o autoritatede supraveghere si control in ceea ce priveste respectarea drepturilor si obligatiilor ce deriva din acordul cu Uniunea Europeana, dar si o Instanta separate, i.e. Curtea de Justitie a AELS, cu sediul tot in Luxembourg, izvorul de drept primar si secundar este reprezentat de aceleasi principii care au stat la baza crearii Comunitatilor/ Uniunii Europene, avand acelasi scop.
Ulterior, Comunitatea Europeana a castigat teren in fata AELS, iar drept urmare mai multe state membre AELS au schimbat tabara in favoarea Comunitatii Europene, e.g. Finlanda, Suedia si Austria in 1995. In prezent AELS numara trei membri: Norvegia , Islanda si Lichtenstein (din 1995), iar Uniunea Europeana (organizatie cu personalitate juridica dupa Tratatul de la Lisabona din 2009) are 28 de participant ai pietei unice, iar Romania face parte din SEE din 2004, data aderarii la Comunitatea/Uniunea Europeana.
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/framework/article_7238_ro.htm
http://www.efta.int/

Regulile constitutive ale Pietei Interne- Principii.
Egalitatii. Anti- discriminarii. Liberul Schimb.

Acordul SEE formeaza baza juridica de functionare si colaboare economica intre AELS si UE, a carei Piata Interna este constiuta pe urmatoarele principii: Libertatea de circulatie a persoanelor, serviciilor, capitalurilor si bunurilor, cu reguli uniforme privind ajutoarele de stat si normele de drept concurential. In plus, este sipulat in Acordul SEE ca membrii AELS pot participa si la masuri adiacente privind Piata interna, insa sub conditia unei contributii financiare.

Liberul schimb presupune lipsa oricaror taxe vamale in pri^mul rand, liberal acces pe piata (care include liberatatea de stabilire a marfurilor, capitalurilor, persoanelor si serviciilor), care nu poate fi realizat prin discriminari si prin incalcarea principiului egalitatii, in consecinta. Sigur, liberul schimb este regula de aur a Pietei Unice Europene, care inlobeaza in prezent 28 de state, insa aceasta are si exceptii, e.g.: pescuitul si agricultura, care exced aria politicilor orizontale SEE. In plus, Piata Unica este un obiectiv ce insa nu a fost atins, e.g. liberalizarea nu a avut loc in toate domeniile: legislatia fiscala nu este armonizata, domeniul energiei este in curs de uniformizare din punct de vedere juridic European.
Desi Acordul SEE nu include urmatoarele elemente ale integrarii europene: Politica Externa si de Securitate Comuna (PESC), Uniunea Monetara si Cooperarea in Justitie si Afaceri Interne (JAI), cu toate ca tarile AELS sunt membre Shengen), cu exceptia Norvegiei care beneficiaza de acorduri cu UE privind JAI si PESC, acopera o arie vasta a drepturilor si libertatilor cetatenilor europeni, din cele 31 de state, care alcatuiesc in prezent spatiul Economic European.
Pe scurt, vom prezenta esenta fiecarei libertati constitutive a Pietei Unice, care nu poate devein o realitate fara respectarea principiului Liberului Schimb, prin prisma aplicarii regulilor privind statul de drept si drepturile omului, care au drept fundament principiul egalitatii si anti-discriminarii.

De mentionat, cu titlu informativ sunt si politicile orizontale privind masurile adiacente in cadrul SEE, care e refera la domenii ca: cercetare si dezvoltare, protectia consumatorului, mediu, educatie, turism, cultura si politica sociala.

Revenind la cele patru libertati garantate drept principiu de baza ale Pietei Interne, este de retinut ca prevederile Acordului SEE sunt, daca nu identice, similare cu cele existente in Tratatele constitutive ale Uniunii Europene. Asfel, in legatura cu libertatea de circuilatie a marfurilor, este interzisa aplicarea oricaror taxe vamale sau a altor taxe cu efect similar, dar si a masurilor cu efect restrictiv din punct de vedere cantitativ sau cu efect echivalent. Pentru ca Tratatele nu contin o definitie clara acestei interdictii, a revenit curtii de Justitie a Uniunii Eropene rolul de a clarifica modalitatea de aplicare a interdictiei, ceea ce s-a concretizat prin doua hotarari reper, ce fac parte acum din dreptul primar al SEE Pe langa aceasta interdictie esentiala, sunt de memtionat si reducerea monopolurilor de stat si simplificarea, in vederea unei mai bine cooperari, controalelor vamale.

In ceea ce privste celelate trei reguli de baza ale Pietei interne: persone, capitaluri si servicii, esentiale sunt, in mod comun, urmatoarele actiuni: eliminarea oricarei discriminari, directe sau indirecte, a cetatenilor europeni, facilitand astfel accesul pe piata muncii; garantarea dreptului de stabilire si de a prsta servicii, recunoasterea reiproca a calificarilor.

In vederea respectarii libertatilor mai sus indicate, sunt necesare politici orizontale (aplicabile tuturor statelor membre), cum este de exemplu cea in domeniul concurentei, una dintre cele mai importante dealtfel. Cu titlu de exemplu, intreprinderilor le este interzis abuzul de pozitie dominant, dar si practicile concertate, iar statelor le este interzis ca monopolize intreprinderi pe calea ajutoarelor de stat, care ca regula sunt prohibite intro piata unica si libera, cum este cea a Uniunii Europene.
Libera circulaţie a persoanelor în cadrul UE
Transpunerea Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

      -Instituţia parteneriatului-  

Consideraţii introductive

Prin încheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeană (Acordul European), România s-a angajat ireversibil pe calea integrării europene.
Strategia natională de pregatire a aderării României la Uniunea Europeană, adoptată la Snagov în iunie 1995, a trasat etapele procedurale şi acţiunile ce urmau a fi întreprinse în procesul de apropiere de structurile comunitare. Constientă fiind de existenţa deficienţelor şi a întârzierilor semnalate în Avizul Comisiei Europene (CE) din iulie 1997, România a încercat să accelereze ritmul reformelor economice şi instituţionale. Statutul de candidat la aderare dobândit în urma Consiliului European de la Luxemburg şi oficializat odată cu lansarea procesului de negocieri şi aderare la Uniunea Europeană (UE) marchează un nou stadiu al relaţiilor cu Uniunea şi implica asumarea de responsabilităţi sporite în îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, în alinierea la normele şi practicile comunitare.
Parteneriatul de Aderare semnat de România a constituit elementul-cheie al strategiei consolidate de pre-aderare, enunţând principiile, obiectivele şi priorităţile de acţionare şi mobilizând într-un cadru unic toate formele de asistenţă comunitară. În faza de pregatire intensificată pentru aderare, România participa activ la procesul de examen analitic al acquis-ului UE, al cărui obiectiv a fost şi este armonizarea legislaţiei interne cu normele Uniunii Europene. În anul 2000 au început efectiv negocierile de aderare, pe capitole, ale României la Uniunea Europeană. Capitolul referitor la libera circulaţie a persoanelor a început să fie negociat abia în 2002, la Bruxelles, în cadrul primei Conferinţe de Aderare.
Primele prevederi referitoare la libera circulaţie a persoanelor apar în cadrul Tratatului de la Roma (1957), care stabileşte “eliminarea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, serviciilor şi capitalului” şi statueaza faptul că “în scopul aplicării prezentului Tratat, şi fără a aduce prejudicii vreunei prevederi speciale incluse în acesta, este interzisă orice discriminare pe motiv de naţionalitate”.
Deşi Tratatul de la Roma afirma datoria Comunităţii de a asigura libera circulaţie a persoanelor, până la sfârsitul anilor ‘80 eforturile depuse în acest sens au reuşit să reglementeze parţial aspectele legate de libera circulaţie a anumitor categorii de persoane: lucrătorii şi familiile acestora, furnizorii de servicii şi agenţii economici. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a jucat un rol extrem de important în consolidarea acestui proces, atât prin semnalarea şi eliminarea neclarităţilor, cât şi prin semnalarea golurilor legislative.

Delimitări conceptuale. Libertăţi ale Pietei Interne. Cetaţenie europeană

Libera circulaţie a persoanelor în cadrul Comunităţii Europene a fost definită de Actul Unic European (1987) drept una dintre cele patru libertăţi fundamentale ale Pieţei Interne . Acest nou statut a dus la accelerarea procesului de extindere a dreptului de liberă circulaţie asupra unor noi categorii de persoane (studenţi, persoane ce nu depun activităţi economice, dar au resurse suficiente de trai).
Conceptul de “cetăţenie europeană” a fost prima oară introdus prin Tratatul de la Maastricht (1993) prin care s-a acordat drept de liberă circulaţie şi de liberă rezidenţă în interiorul Uniunii tuturor cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene. Mai mult, Tratatul a plasat în domeniul de interes comun al statelor membre şi politica referitoare la azil, problematica trecerii frontierelor externe şi politica referitoare la imigraţie. Tratatul de la Amsterdam a introdus prevederile legate de aceste aspecte în Tratatul de la Roma (Titlul IV - vize, azil, imigraţie şi alte politici legate de libera circulaţie a persoanelor) şi a prevazut o perioadă de 5 ani până la momentul în care se vor aplica procedurile comunitare şi în aceste domenii.

Libera circulaţie a persoanelor constituie una dintre cele patru libertăţi din cadrul pieţei interne şi a politicilor comunitare la nivelul Uniunii Europene, alături de libera circulaţie a produselor, libera circulaţie a serviciilor şi libera circulaţie a capitalurilor.
Cetăţenii europeni beneficiază de dreptul fundamental de a se deplasa şi de a se stabili unde doresc. Dar, pentru a fi cu adevarat în avantajul tuturor, libertatea de circulaţie a persoanelor trebuie însoţită de un nivel corespunzător de securitate şi justiţie. La Amsterdam, această dublă cerinţă a fost înscrisă în Tratat sub forma înfiinţării progresive a unei zone de libertate, securitate şi justiţie. Abolirea controalelor la frontieră nu a fost însă pe deplin înfăptuită în cadrul Uniunii. Obiectivul a fost realizat doar de câteva state membre în baza Convenţiei de Implementare a Acordului Schengen (semnată la 19 iunie 1990 şi intrată în vigoare la 26 martie 1995).
Protejarea drepturilor fundamentale ale omului reprezintă unul dintre principiile de bază ale dreptului comunitar, dar nici Tratatul de la Roma, şi nici Tratatul asupra Uniunii Europene, cunoscut şi sub denumirea de Tratatul de la Maastricht, nu conţin o listă a drepturilor fundamentale. Obiectivul demersurilor privind respectarea drepturilor omului în UE este acela de a asigura protejarea acestor drepturi în proiectarea, aplicarea şi interpretarea legislaţiei comunitare.
În contextul necesităţii de compatibilitate cu drepturile fundamentale recunoscute şi protejate de constituţiile statelor membre, CJCE a recunoscut o serie de drepturi cunoscute ca fiind fundamentale (ex. aspecte ale liberei circulaţii: tratamentul egal, nediscriminarea, libertatea de asociere, libertatea de profesare, libertatea comerciala, libertatea industriala, libertatea concurenţiala). Toate acestea au facut obiectul unor procese desfăşurate în faţa Curţii de Justiţie, dar aceasta nu a dat o definiţie concretă a scopului protejării drepturilor fundamentale ale individului. Astfel, au aparut probleme în distingerea unui drept economic fundamental de altul şi în distingerea acestora de “libertăţile fundamentale” menţionate explicit în Tratatul de la Roma –libera circulaţie a persoanelor, libera circulaţie a bunurilor, libertatea de a furniza servicii şi libertatea de stabilire.
În cadrul Consiliului European de la Nisa (decembrie 2000), Consiliul UE, Parlamentul European şi Comisia Europeana au semnat Carta Drepturilor Fundamentale (acum in vigoare), document ce aduce într-un cadru unic drepturile civile, politice, economice, sociale stipulate într-o serie de documente internaţionale, europene şi naţionale. Din punct de vedere al sferei subiectelor de drept, Carta nu face nici o deosebire între cetăţeni, întrunind – pentru prima dată – în cadrul unui document unic drepturile tuturor persoanelor care se găsesc în mod legal pe teritoriul Uniunii Europene. Articolul 15, alineatul 1 al Cartei vorbeşte despre dreptul oricărui cetăţean sau cetăţene ai Uniunii de a avea libertatea de a căuta un serviciu, de a lucra, de a se stabili sau de a furniza servicii în orice stat membru. Tot acest articol, în alineatul 3 dispune ca « rezidenţii ţărilor părţi, care sunt autorizaţi sa muncească pe teritoriul statelor membre, au dreptul la condiţii de muncă echivalente cu acelea de care beneficiază cetăţenii sau cetăţenele Uniunii Europene ».
Carta cuprinde şi importante elemente de supra-naţionalitate, în special înlegătura cu cetăţenia europeană şi consecinţele sale. Astfel, în spiritual prevederilor Tratatului Uniunii europene, modificat la Amsterdam, se recunoaşte dreptul de vot oricărui cetăţean al Uniunii şi dreptul de a fi ales în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, în oricare stat membru al Uniunii în aceleaşi condiţii ca şi rezidenţii acelui stat. În acelaşi timp, toţi cetăţenii Uniunii Europene au dreptul să circule liber în spaţiul european, să aibă acces la documente şi să se adreseze Mediatorului European pentru exercitarea dreptului de petiţionare.

Libera circulaţie a persoanelor

 Temeiul legal

Libera circulaţie a persoanelor este unul dintre obiectivele fundamentale prevăzute în dispoziţiile normative ale Uniunii Europene, ce trebuie îndeplinit în vederea realizării pieţei comune. Esenţa acestei libertăţi constă în eliminarea discriminărilor între cetăţenii statului membru pe teritoriul căruia se află aceştia sau îşi desfăşoară activitatea şi cetăţenii celorlalte state membre ce stau sau muncesc pe teritoriul acestui stat. Aceste discriminări se pot referi la condiţiile de intrare, deplasare, muncă, angajare sau remuneraţie. Prin asigurarea unui asemenea regim nediscriminatoriu se realizează libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii Europene.
Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne constituie o parte a unui concept mult mai larg, cel de piaţă internă – ce nu poate fi realizată în condiţiile existenţei unor frontiere interne şi a restricţionării circulaţiei indivizilor. Sensul conceptului de liberă circulaţie a persoanelor a evoluat foarte mult de la momentul apariţiei sale. Primele prevederi legate de acest domeniu considerau individul doar ca agent economic – ca angajat sau furnizor de servicii. Conceptul iniţial s-a extins treptat pentru a cuprinde şi aspectele legate de noţiunea de cetăţean al Uniunii, indiferent de orice dimensiune economică sau de diferenţe legate de naţionalitate. Acest lucru se intenţionează a se aplica şi cetăţenilor terţelor ţări, pentru ca ulterior eliminării controalelor la frontierele interne să nu mai fie nevoie să se verifice naţionalitatea.
Institutia Parteneriatului ca echivalent al Casatoriei
Directiva 2004/38/CE, transpusă în legislaţia României prin , OUG 102/2005, modificată prin Legea 500/2006 de aprobare a OUG 30/2006, incidente fiind si alte acte normative, cum ar fi OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, stabileşte cadrul legal privind dreptul la libera circulaţie si şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetaţenii UE şi membrii familiilor acestora, unde includem şi instituţia parteneriatului, dar şi restrângerile acestor drepturi pentru motive de ordine publică, siguranţa publică sau sănătate publică.
Regula este ca orice persoană având cetăţenia unui stat membru este cetăţean al Uniunii Europene.
Acest statut conferă un drept fundamental şi individual la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor şi condiţiilor prevăzute de legislaţia comunitară.
Indiferent de faptul că se poate beneficia direct de prevederile privind cetăţenia Uniunii Europene cu titlu personal, este posibil, de asemenea, să se dispuna de dreptul de şedere ca urmare a statutului de membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene care îndeplineşte condiţiile pentru a avea drept de şedere.
În acest sens, art. 2, alin.2, lit. b, al Directivei indicate, defineşte instituţia parteneriatului în ceea ce priveste dreptul de circulaţie si rezidenţa pe teritoriul statelor membre pentru cetaţenii UE şi membrii familiei acestora, astfel: ¨partenerul cu care cetăţeanul Uniunii a contractat un parteneriat înregistrat, în temeiul legislaţiei unui stat membru, dacă, potrivit legislaţiei statului membru gazda, parteneriatele inregistrate sunt considerate drept echivalente casatoriei si in conformitate cu condiţiile prevăzute de legislaţia relevantă a statului membru gazdă¨.
Statul membru gazdă va facilita, în conformitate cu legislaţia sa internă, intrarea si şederea cetăţenilor UE şi membrilor de familie a acestora, indiferent de cetăţenia lor, cu luarea în considerare a unor diferenţe de regim aplicabil cetaţenilor aparţinând UE şi SEE şi resortisanţilor statelor terţe.
Alţi membri de familie, precum fraţi, veri, mătuşi, unchi şi alte rude, în cazul în care se află în întreţinere sau sunt membri ai gospodăriei cetăţeanului Uniunii care beneficiază de dreptul de intrare şi şedere cu titlu principal sau dacă, din motive grave de sănătate, necesită în mod imperativ îngrijire personală din partea cetăţeanului Uniunii, au drept de intrare şi şedere în statul membru gazdă. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul părinţilor sau copiilor în vârstă de peste 21 de ani care nu se află în întreţinere, în cazul în care aceştia ar locui în aceeaşi gospodărie cu un cetăţean al Uniunii.
Partenerii înregistraţi ai unui cetăţean al Uniunii care nu sunt cetateni ai Uniunii, se bucură de acelaşi drept în statele membre care nu consideră parteneriatele înregistrate drept un echivalent al căsătoriei. Acest lucru este valabil şi în cazul partenerilor cu care cetăţeanul Uniunii are o relaţie durabilă, atestată corespunzător. Conceptul de parteneriat include parteneri de acelaşi sex sau de sexe diferite, precum şi parteneriate de facto, precum coabitarea.
Grupul de membri de familie şi parteneri nu dispune de un drept „automat” de a însoţi sau de a se alătura cetăţeanului Uniunii, însă statele membre sunt obligate să întreprindă o examinare amănunţită a situaţiei personale şi să justifice refuzul acordării dreptului de şedere acestor persoane, care este notificat în scris şi poate fi contestat.
Mai mult decât atât, în cazul în care statele membre gazdă decid să recunoască dreptul de şedere pentru aceste persoane, trebuie să le trateze la fel ca şi pe toţi ceilalţi membrii de familie care au un drept de şedere „automat” în baza legislaţiei comunitare.
În cazul în care, din motive întemeiate, li se refuză şederea, aceste persoane nu beneficiază de dreptul conferit de legislaţia comunitară de a însoţi sau de a se alătura cetăţeanului Uniunii din statul membru gazdă. Cu toate acestea, în baza legislaţiei statului membru gazdă, este posibil ca persoanele respective să dispună de drept de şedere.
Dreptul de intrare pe teritoriul unui stat membru este exercitat de cetatenii UE si membride familie a acestora care au cetatenia unui stat membru fara alta formalitate, alta decat detinerea unei carti de identitate valabile si a unui pasaport valabil, iar membrii care nu sunt cetateni UE este necesara prezentarea si a unei vize de intrare.
Dreptul de ieşire este reglementat de asemenea pentru toţi cetăţenii UE care deţin cărţi de identitate valabile sau paşapoarte valabile şi membrii familiilor acestora care nu au cetăţenia unui stat membru şi care deţin paşapoarte valabile, fiind interzis a impune vize de ieşire sau alte formalitaţi echivalente.
În ceea ce priveşte instituţia parteneriatului, în special în legătură cu partenerul care nu are cetăţenia unui stat membru UE, în vederea exercitării dreptului de intrare, acestuia i se va cere o viză de intrare conform Regulamentului (CE) nr. 539/2001 sau o alta, conform legislaţiei interne. Excepţie de la această regulă fac cetaţenii nemembrii care deţin documentul numit: ¨Permis de şedere de membru de familie pentru un cetaţean al Uniunii¨, prevăzut de art. 10 al prezentei Directive, iar statul membru gazdă nu aplică ştampila de intrare sau ieşire (simbolul C sau L) in paşaportul acestora.
Statele membre au obligaţia de a facilita procesul de obţinere a vizelor necesare, care se eliberează gratuit, în cel mai scurt termen şi pe baza unei proceduri accelerate.
Viza de intrare se acordă de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României la cerere, pe baza unei proceduri accelerate (48 ore), cu aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi fără plata taxelor consulare.
Cu privire la cetatenii Uniunii si partenerii atestati corespunzator ai acestora, inainte de a a se aplica masura expulzarii pentru lipsa documentelor de calatorie necesare sau viza, statul membru acorda toate mijloacele rezonabile pentru a le permite sa obtina, intr-un termen rezonabil, documentele necesare sau pentru a confirma ori dovedi prin alte mijloace ca beneficiaza de dreptul de libera circilatie si sedere.
Neîndeplinirea condiţiilor de raportare a prezenţei pe teritoriul statului membru a partenerului cetaţean terţ, într-un termen rezonabil şi nediscriminatoriu poate atrage sancţiuni nediscriminatorii şi proporţionale.
Partenerii care nu sunt cetaţeni UE, ai cetaţeanului UE sunt obligaţi să solicite un permis de şedere autorităţilor competente din statul membru gazdă. Termenul pentru depunerea cererii pentru un permis de şedere este de cel puţin trei luni de la data sosirii.
Nerespectarea acestei cerinţe cu privire la obligaţia de a obţine un permis de şedere poate atrage sancţiuni nediscriminatorii şi proporţionale, cu excepţia detenţiei sau deportării.
Pentru eliberarea permisului de şedere, statul membru gazdă poate cere prezentarea unui un paşaport valabi şi un document care să ateste existenţa unei relaţii de familie sau a unui parteneriat înregistrat; certificatul de înregistrare sau, în cazul în care nu există un sistem de înregistrare, orice alt document care atestă şederea cetăţeanului Uniunii însoţit în statul membru gazdă, precum şi, în cazul ascendentului direct, un document care să ateste acest lucru.
Permisul de şedere este eliberat în termen de cel mult şase luni de la data la care a fost prezentată cererea. Se eliberează imediat o confirmare a depunerii cererii pentru permisul de şedere.
Permisul de şedere este valabil timp de cinci ani de la data eliberării sau pe perioada prevăzută de şedere a cetăţeanului Uniunii, în cazul în care această perioadă este mai mică de cinci ani.
În niciun caz, faptul de a fi în posesia permisului de şedere nu poate fi o condiţie prealabilă pentru a exercita un drept sau pentru a îndeplini o formalitate administrativă, întrucât acest drept poate fi atestat prin alte mijloace. Ceea ce este important este dispunerea de dreptul respectiv, decât existenta un document oficial în acest sens.
Şederea partenerului ne-membru UE sau SEE în statul membru gazdă în calitate de membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene ar putea avea o anumită influenţă asupra dreptului său de şedere. Cetăţeanul Uniunii al cărui drept de şedere în statul membru gazdă depinde de posibilitatea de a dispune de resurse financiare suficiente astfel încât să nu devină o sarcină excesivă pentru sistemul de asistenţă socială în statul membru gazdă trebuie să dovedească că toţi membrii de familie care locuiesc cu el în statul membru gazdă dispun de o asigurare medicală completă şi că dispune de resurse suficiente pentru ca membrii de familie să nu devină o sarcină excesivă pentru sistemul de asistenţă socială din statul membru gazdă pe durata şederii.
Dreptul de şedere poate fi limitat numai pentru motive de ordine publică, siguranţă publică sau sănătate publică.
Dreptul de şedere al membrilor de familie, cetateni state terte UE nu mai depinde de vreo viză. Este nevoie de viză numai pentru a intra în statul membru gazdă, cum mai sus am mentionat.
Autorităţilor naţionale le sunt prohibite următoarele:
să ceară orice alte documente, altele decât un paşaport valabil, documente care să ateste că existenţa de resurse financiare suficiente pentru întreţinere, titluri de transport, adeverinţe de salariat, fişe de salariu, extrase de cont, o atestare de găzduire, mijloace de subzistenţă, certificate de boală etc.; interzicerea de a desfăşura activităţi salariate sau independente sau să urmaţi studii.
În cazul în care statele membre gazdă nu transpun corect sau la timp prevederile directivei, acestea sunt direct aplicabile. Prin urmare, prevederile din această directivă prevalează, în cazul în care există discrepanţe faţă de legislaţia naţională.
Totuşi, acest drept nu este acordat acelor membri de familie care nu însoţesc sau nu se alătură unui cetăţean al Uniunii (de exemplu, în cazul în care călătoresc pe cont propriu în timp ce cetăţeanul Uniunii rămâne în statul gazdă).
În cazul în care partenerul care nu este cetatean UE nu poseda un paşaport, înainte de a i se contesta dreptul de şedere, trebuie să îi fie oferite toate mijloacele rezonabile pentru a i permite să obţina documentele de călătorie. Poate confirma că beneficiaza de drept de şedere, dovedindu-si identitatea şi gradul de rudenie prin alte mijloace.
Dreptul de şedere permanentă este atestat prin emiterea de către autorităţile competente a unei carţi de rezidenţă permanentă.
Pentru obţinerea cărţii de rezidenţă se depun urmatoarele documente: cerere tip; paşaportul (valabil) în original şi copie; act de stare civilă care atestă căsătoria/dovada legăturii de rudenie; certificatul de înregistrare al cetăţeanului UE/documente care atestă calitatea de partener şi, sau persoane aflate în întreţinere; certificatul de înregistrare al cetăţeanului UE; dovada mijloacelor de întreţinere (se face prin extras de cont extras de cont sau declaraţie pe impozit global la nivelul minim garantat în România, care se indexează anual prin Hotarâre de Guvern raportat la evolutia preţurilor de consum); dovada asigurării de sănătate (asigurarea din România sau echivalentul acesteia, în Sustemul Naţional de Asigurări de Sănătate sau Cardul European de Sănătate, emis de instituţia competentă dintr-un stat membru UE/SEE, iar dovada asigurării de sănătate cade în sarcina cetaţeanului UE/SEE pentru membrii de familie care solicită rezidenţa); taxe.
Interesant este faptul că OUG 102/2005, republicata, defineşte partenerul ca ¨persoana care convieţuieşte cu cetaţeanul Uniunii Europene, dacă parteneriatul este înregistrat conform legii din statul membru de origine ori de provenienţa sau, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relaţia de convieţuire poate fi dovedită¨, iar OUG 194/2002, privind regimul străinilor în România conţine prevederi insuficiente în ceea ce priveşte instituţia parteneriatului, aşa încât, este necesar şi suficient pentru ca partenerului cetaţeanului român să îi fie recunoscută această calitate, existenta a cel putin unui copil, dovada facandu-se cu certificatul de naştere al copilului.
Legislatia romaneasca in ceea ce priveste Institutia Parteneriatului, i.e. Noul Cod Civil, prevede urmatoarele la art. 277, alin. 3: “Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România”. In consecinta acestei reglementari, in Romania, contrar normelor europene in materia libertatii de circulatie a personelor, in ceea ce priveste Institutia Parteneriatului, concluzionam ca varianta clasica, i.e. casatoria, garanteaza un drept de circulatie si rezidenta al partenerilor care coabiteaza in mod official, relatie atestata de un certificate de casatorie!

Raportul Parlamentului European, cu privire la Aplicarea Directivei

Parlamentul Uniunii Europene a realizat un raport, la 24 martie 2009, iar criteriile în funcţie de care se apreciază aplicarea Directivei sunt citate în cele ce urmează.
Parlementul UE a avut în vedere următoarele aspecte:
directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor member pentru cetaţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora;
rezoluţia sa din 15 noiembrie 2007 privind aplicarea Directivei 2004/38/CE, în care se solicita Comisiei să prezinte cât mai curând o evaluare detaliată a stadiului implementării şi corectitudinii transpunerii directivei de către statele membre, precum şi orice propunere utilă, şi a încredinţat comisiei competente sarcina de a evalua problemele apărute în transpunerea directivei, evidenţiind cele mai bune practici şi măsuri care ar putea crea discriminări între cetăţenii europeni şi de a aborda problema liberei circulaţii;
mai multe parlamente naţionale au răspuns la chestionarul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, iar în unele state membre ambele camere ale parlamentului au făcut acelaşi lucru;
un resortisant extracomunitar căsătorit cu un cetăţean al Uniunii, care îl însoţeşte sau i se alătură poate beneficia de dispozițiile directivei, indiferent de locul şi data căsătoriei şi fără a fi necesară şederea legală anterioară,
deşi articolul 18 din Tratatul CE şi articolul 27 din Directiva 2004/38/CE nu împiedică legislaţia naţională să stabilească restricţii în ceea ce priveşte dreptul unui resortisant al unui stat membru să călătorească în alt stat membru, în special pe motiv că acesta a fost repatriat anterior din statul membru respectiv din cauză că s-a aflat în „şedere ilegală” pe teritoriul acestuia, cu condiţia ca, comportamentul acelei persoane să constituie o ameninţare reală, prezentă şi suficient de gravă la adresa unuia dintre interesele fundamentale ale societăţii şi ca măsurile restrictive preconizate să fie adecvate pentru realizarea obiectivului urmărit şi să nu depăşească cadrul a ceea ce este necesar pentru a-l atinge, şi este de competenţa instanţei naţionale să decidă în prealabil dacă este cazul,
articolul 12 alineatul (1) din Tratatul CE trebuie interpretat ca interzicând unui stat membru să creeze, în scopul luptei împotriva crimei organizate, un sistem de procesare a datelor personale a cetăţenilor Uniunii care nu sunt şi cetăţeni ai statului respectiv,
interpretarea restrictivă de către statele membre a noţiunilor de „membru al familiei” (articolul 2), de „oricare alt membru al familiei” şi de „partener” (articolul 3), în special în ceea ce priveşte partenerii de acelaşi sex şi a dreptului acestora la liberă circulaţie în temeiul Directivei 2004/38/CE,
se impun formalităţi administrative nejustificate în ceea ce priveşte intrarea şi reşedinţa membrilor familiei din ţările terţe,
interpretarea dată de statele membre „resurselor suficiente” menţionate la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2004/38/CE este adesea neclară, întrucât majoritatea statelor membre cer o dovadă a suficienței resurselor; în multe state membre, noţiunea de „sarcină excesivă pentru sistemul de asistență socială din statul membru gazdă” este neclară, ca şi chestiunea dacă şi în ce cazuri se poate lua decizia de expulzare a unui cetăţean al Uniunii care a reprezentat o sarcină excesivă (articolul 14, considerentul 10);
interpretarea de către statele membre a expresiei „motive imperative/grave de ordine publică sau siguranță publică” şi situaţiile şi motivele care pot justifica un ordin de expulzare (articolele 27 și 28) diferă de la un stat membru la altul, fie sunt neclare şi pot conduce la abuzuri (vizând cetăţenii unui anumit stat membru), fie conformitatea lor cu Directiva 2004/38/CE este îndoielnică (de exemplu, mecanismele de expulzare automată),
cetăţenilor Uniunii li se cere adesea să prezinte autorităţilor statului membru gazdă documente suplimentare nejustificate, care nu sunt prevăzute în Directiva 2004/38/CE.
Concluziile derivate din acest raport se constituie în câteva recomandări, ce conduc statele membre, prin autoritaţile competente, către o mai buna înţelegere şi interpretare unitară a Directivei 2004/38.
S-a constatat că mai multe dispoziţii legislative din majoritatea statelor membre sunt în contradicţie cu litera şi spiritul directivei, subminând drepturile privind libera circulaţie şi cetăţenia UE, iar practicile administrative naţionale constituie adesea obstacole majore în calea exercitării de către cetăţeni a drepturilor lor. În acest sens, directiva a fost transpusă satisfăcător numai în Cipru, Grecia, Finlanda, Luxemburg, Malta, Portugalia și Spania.

Libertatea de miscare a persoanelor.
Interpretarea si aplicarea principiului anti- discriminarii, explicata de Curtea de Justitie UE.
Discriminare bazata pe criteriul nationalitatii.
Muncitori.:
Ibrahim texeira:
Prevederile legale in cadrul Uniunii europene in ceea priveste libertate de circulatie a muncitorilor stipulau ca membrul de familie al muncitorului care este national al unui Stat Membru si angajat in alt Stat Membru are dreptul de a se alatura si rezida cu respectivul muncitor, indiferent de nationalitate. Aceasta clauza a fost anulata de catre Directiva 2004/38, in vigoare din 30 aprilie 2006, insa exista inca un articol relevant care nu a fost modificat sau anulat, care prevede ca descendentii de gradul I al unui muncitor cetatean European, au dreptul la educatie, ucenicie si formare profesionala, sub conditia rezidentei in statul membru gazda.
In 2010, Curtea European de Justitie a pronuntat o noua hotarare in material libertatii de miscare a persoanelor, respectiv in Cauzele C-310/08 si C-480/08, London Borough of Harrow v Nimco Hassan Ibrahim si Maria Teixeira v London Borough of Lambeth.
Ambele Cauze au avut drept obiect interpretarea Articolului 12 din Regulamentul 1612/68 si a Directivei 2004/38, din perspectiva legislatiei nationale. Directiva a fost transpusa in legea britanica prin Regulamentele Imigrarii din anul 2006. Conform Regulamentului nr. 6, “persoana calificata” este definite ca un national al unui stat membru al Spatiului Economic European, care pe teritoriul Regatului Unit, se afla in situatia cautarii unui loc de munca, are calitatea de muncitor, de liber profesionist, de student sau are suficiente resurse pentru a se intretine. In continuare, Regulamentul 6 prevede ca o persoana poate fi indepartata de pe teritoriul britanic daca aceasta a nu a indeplinit sau nu mai indeplineste conditiile pentru a fi “persoana calificata”, in sensul Regulamentelor Imigrarii. In consecinta, Legea privind locuintele din 1996 si Regulamentele din 2006 privind alocarea de locuinte si persoanele fara adapost (eligibilitate), stipuleaza ca o persoana nu este eligibila pentru acordarea de locuinta daca nu are drept de rezidenta in Regatul Unit, conferit de Dreptul Uniunii Europene.
De fapt, in Cauza C-310/08 Ibrahim, reclamanta in procedura principala (nationala), dna. Nimco Hassan Ibrahim, de nationalitate somaleza, a ajuns in Regatul Unit in 2003, pentru a se alatura sotului ei. Sotul ei, cetatean danez (Mr. Yusuf), a muncit acolo din 2002 pana in 2003 cand a solicitat compensatie pentru incapacitate de munca. In 2004 a fost declarat “apt de munca”, dar el a parasit teritoriul britanic. In aceasta perioada, intre 2003 si 2004, Mr. Yusuf nu a mai indeplinit conditiile de rezidenta legala in Regatul unit, in conformitate cu Dreptul European.
Cuplul avea patru copii de nationalitate daneza, cu varste cuprinse intre 1 si 9 ani. Primii trei au ajuns impreuna cu mama lor in regatul Unit, iar al patrulea s-a nascut in Regatul Unit. Primii doi au urmat cursurile scolii de stat de la sosire.
Doamna Ibrahim s-a separat de domnul Yusuf, dupa ce acesta a plecat, depinzand in totalitate de asistenta sociala, neavand asigurare medicala complete, se baza doar pe Sistemul National de Sanatate.
In ianuarie 2007, ea a aplicat pentru acordarea de locuinta pentru ea si copiii ei. Cererea sa a fost respinsa pe motiv ca doar persoane cu drept de rezidenta, in conformitate cu Dreptul European, pot face o astfel de solicitare, ori nici dna. Ibrahim si nici sotul ei nu erau residenti in Regatul Unit sub imperiul Dreptului Uniunii Europene. Dna. Ibrahim a atacat decizia autoritatii britanice, de respingere a cererii ei pentru locuinta, in fata Instantei Nationale.
Faptele celui de-al doilea caz, C-480/08 Teixeira, privesc situatia dnei. Teixeira, de nationalitate Portugheza, care a ajuns in Regatul unit in 1989, impreuna cu sotul ei, tot de nationalitate Portugheza, si a muncit acolo pana in 1991. Fiica lor Patricia, s-a nascut acolo in 1991, pe 2 iunie. Cei doi, dna. Teixeira si sotul ei au divortat ulterior, insa au ramas pe teritoriul britanic. Din 1991 pana in 2005, dna. Teixeira a lucrat pe perioade intermitente in Regatul Unit, iar Patricia a mers la scoala acolo.
Curtea de Apel a Angliei si Wales- ului, care a cercetat cele doua cazuri, a intrebat Curtea de Justitie a Uniunii Europene, daca inca se mai aplica interpretarea articolului 12 din Regulamentul 1612/68 asa cum reiese din Hotararea Curtii in cauza Baumbast in urma intrarii in vigoare a noii Directive, i.e. Directiva 2004/38, si daca dreptul de rezidenta al persoanei care are grija copilului cade sub incidenta Directivei, in ceea ce priveste conditiile de rezidenta si exercitarea acestui drept, cu precadere in legatura cu cerinta de a avea resurse suficiente, in asa fel definite, incat parintele in cauza sa nu devina o povara pentru sistemul de asigurari sociale.
In 2007, dna. Teixeira a aplicat pentru locuinta pentru persoane fara adapost. Cererea sa a fost respinsa pe motiv ca ea nu avea un drept legal de rezidenta in Regatul Unit, intrucat nu se afla in campul muncii sip e cale de consecinta nu avea resurse suficiente. Ea a contestat aceasta decizie in fata Instantelor Nationale, motivand ca are drept de rezidenta atata timp cat Patricia isi continua educatia.
In judecarea Cauzei Baumbast, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a retinut ca articolul 12 al Regulamentul mentionat mai sus, trebuie interpretat in sensul ca un copil al unui muncitor migrant are drept de rezidenta daca el sau ea doreste sa urmeze cursuri de educatie in statul membru gazda, chiar daca muncitorul migrant nu mai rezideaza sau munceste in acel stat membru. Acel drept de rezidenta se exitinde si asupra parintelui care este ingrijitorul primar al copilului.
Interpretarea Curtii Europene de Justitie in ceea ce priveste articolul 12 al Regulamentului 1612/68, a fost in sensul ca acele prevederi permit coplilului unui muncitor migrant sa aibe un drept independent de rezidenta in legatura cu dreptul de acces la educatie in statul membru gazda . Deasemenea, in conformitate cu Jurisprudenta constanta a Curtii de justitie a Uniunii Europene, articolul indicat mai sus, are drept cerinta principala doar aceea de rezidenta a copilului impreuna cu parintii sai sau cu unul dintre ei intrun stat membru, in timp ce macar unul dintre ei rezida acolo in calitate de muncitor.. In plus, Curtea a observat ca in litera articolului 12 in speta, dreptul la tratament egal in legatura cu dreptul la acces la educatie nu este limitat la copiii muncitorilor migrant, pentru ca se aplica si copiilor fostilor muncitori migrant. Deasemenea, in conformitate cu Jurisprudenta constanta a Curtii de justitie a Uniunii Europene, articolul indicat mai sus, are drept cerinta principala doar aceea de rezidenta a copilului impreuna cu parintii sai sau cu unul dintre ei intrun stat membru, in timp ce macar unul dintre ei rezida acolo in calitate de muncitor.
Cat priveste prevederile Directive 2004/38, Curtea a retinut ca dreptul de rezidenta in statul membru gazda al copilul care urmeaza cursuri educationale si al parintelui care este ingrijitor primar, depinde, in anumite circumstante, de nivelul de resurse avute la dispozitie si de a avea o asigurare medicala complete. Mai mult decat atat, Curtea a observat ca istoria legislative a Directivei arata ca a fost elaborate in spiritul Cauzei Baumbast.
Apoi Curtea a observat ca acordarea dreptului de resident pentru copilul si pentru parinte, nu este dependent de conditia auto- suficientei, mai exact a resurselor suficinete pentru a nu devein o povara pentru sistemul social national al statului membru gazda. Bazele acestei interpretari se ragasesc tot in cuprinsul Directivei, care prevede ca plecarea sau decesul cetateanului nu afecteaza dreptul de rezidenta al copilului sau parintelui. Aceasta inseamna ca dreptul de rezidenta al parintelui care este ingrijitorul primar al unui copil al unui muncitor migrant, care urmeaza cursuri in vederea educatiei, nu este este conditionat de resursele parintelui, care de facto ar trebui sa fie suficiente pentru a nu devein o povara pentru sistemul de asigurari sociale in statul membru gazda.
O alta intrebare a fost trimisa catre Curtea de Justitie de la Luxembourg, in cauza Teixeira, daca dreptul parintelui de rezidentaia sfarsit cand copilul devine major. In fapt, fiica dnei. Teixeira a devenit majora in anul 2009, atingand astfel limita de varsta conform legii britanice. Raspunsul Curtii Europene de Justitie a fost in sensul ca nu exista o limita de varsta pentru drepturile conferite unui copil de articolul 12 al Regulamentului, iar aceasta inseamna ca dreptul la educatie si cel asociat, de rezidenta, al copilului, continua pana la sfarsitul educatiei acestuia.
In plus, desi copilul care a devenit major, este prezumat a fi capabil sa se descurce singur, dreptul de rezidenta al parintelui poate fi extins, indifferent, peste acea varsta, in cazul in care copilul continua sa aiba nevoie de prezenta si grija acelui parinte, pentru a putea sa isi continue sau sa isi termine educatia. Insa Curtea Europeana de Justitie a lasat pentru Instanta nationala sarcina de a determina daca acesta este cazul in situtia de fapt, dedusa judecatii.
Curtea Europeana de Justitie a conchis ca dreptul de rezidenta al parintelui care este ingrijitorul principal pentru un copil al unui muncitor migrant, iar copilul urmeaza cursuri educational in statul membru gazda, ia sfarsit odata cu majoratul copilului, cu exceptia cazului in care copilul continua sa aiba nevoie de prezenta si grija aclui parinte, pentru a putea sa continue si sa isi duca educatia la bun sfarsit.
Se pare ca Hotararea Curtii in Cauza Baumbast a ramas un adevarat reper in ceea ce priveste libertatea de miscare a persoanellor, asa cum este garantata de Tratate si de legislatia secundara relevanta.

Laval- Detasarea in cadrul Uninuii Europene
Hotararea Curtii din 18 decembrie 2007 a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, data de catre Marea Camera in Cauza C-341/2005, Laval un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan and Svenska Elektrikerförbundet [2007] RCE I-11767 , este de o importanta majora in aria dreptului muncii, din perspective detasarii.

Faptele care au dus la formarea litigiului national:
Legea suedeza privind detasarea prevede conditii si termene in legatura cu relatiile contractual de munca, ce cad sub incidenta Directivei 96/71, in ceea ce priveste salariul minim. Aceasta nu prevede conditiile de acordare a remuneratiei, a caror determinare cade in sarcina negocierilor collective, la nivel de management. Conform legii suedeze, sindicatele sunt indreptatite sa recurga la actiuni collective, cu indeplinirea anumitor conditiim care au menirea de a forta un angajator sa negocize salariile sis a semneze contractul colectiv de munca.
In mai 2004, Laval un Partneri Ltd, o companie din Latvia, a detasat muncitori din Latvia sa lucreze pe santiere in Suedia. Munca a fost prestata de o companie subordonata, L&P Baltic Bygg AB si a inclus renovarea si extinderea cladirilor unor scoli din orasul Vaxholm.

In iunie 2004, Laval and Baltic Bygg, pe de-o parte si sindicatul Suedez al Constructiilor si lucrarilor publice, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, pe de alta parte, au inceput negocierile in scopul de a determina salariile muncitorilor detasati si de a semna contravtul colectiv de munca in sectorul constructiilor. Negocierile au esuat, iar partile nu au ajuns la un accord. In toamna aceluiasi an, Laval a semnat contracte collective de munca cu Sindicatul din sectorul Constructiilor Latvian, la care 65% din muncitorii detasati erau afiliati.
Pe 2 noiembrie 2004, Byggnadsarbetareförbundet, sindicatul Suedez din Sectorul Constructiilor, a demarat actiuni collective in forma unor greve (‘blockad’) ce au afectat toate siturile companiei Laval din Suedia. Electricienii suedezi afiliati Sindicatului s-au alaturat grevei, iar efectul a fost ca acestia nu mai prestau servicii catre Laval. Insa niciunul dintre membrii sindicatelor nu erau angajati ai Laval. Dup ace munca a fost intrerupta o perioada de timp, Baltic Bygg, compania care efectua lucrarile, a intrat in faliment, iar muncitorii latvieni s-au intors in Latvia.
Raportat la faptele expuse mai sus, Instanta suedeza a gasit necesar sa puna urmatoarele intrebari Curtii de la Luxembourg:
Interpretarea articolelor 12 si 49 din Tratatul Comunitatii Europene (CE), acum articolele 18 si 56 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE) si Directiva 96/71/ CE, a parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privinf detasarea muncitorilor in cadrul prestarii de servicii, astfel:
Exista conformitate intre regulile impuse de Tratate cu privire la libertatea de miscare serviciilor si a interzicerea oricarei discriminari pe baza de nationalitate, dar si a Directivei 96/71, si legea nationala suedeza, care permite Sindicatelor sa oblige, prin organizarea de greve, prestatorul de servicii strain sa semneze un contract colectiv de munca in statul membru gazda, asa cum este cel din sectorul constructiilor, daca situatia in tara gazda este caracterizata de faptul ca legislatia de transpunere a Directivei nu contine prevderi exprese privind aplicarea termenilor si conditiilor in contractile collective de munca?
Este contrara dreptului Uniunii Europene prohibitia existenta in regulile nationale, impotriva sindicatelor, de a demara actiuni colective cu scopul de a agreea contracte collective de munca intre alte parti?

Decizia Cutii: Curtea a decis ca articolul 56 TFUE si articolul 3 al Directivei 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii trebuie interpretate ca excluzand posibilitatea ca un sindicat, intr-un stat membru in care termenele si conditiile de angajare in munca aplicabile situatiilor prevazute de articolul 3, primul sub paragraph, literele a-g din aceasta Directiva, continute in prevederile legale in legatura nivelul de salarizare minim, sa incerce, pe calea actiunilor collective, concretizate in greve, ca cea prezentata in actiunea principal, sa oblige un prestator de servicii stability in alt stat membru sa intre in negocieri, cu privire la nivelul de salarizare pentru lucratorii detasati sis a semneze un contract colectiv al carui termeme si conditii sunt, din aceste puncte de vedere, mai avantajoase decat cele prevazute de legislatia relevant, in timp ce alte clauze se refera la situatii neprevazute de articolul 3 al Directivei.
Acolo unde exista interdictii, intrun Stat Membru, impotriva unui Sindicat de a demara actiuni collective in scopul neluarii in seama sau modificarii unui contract colectiv intre alte parti, articolele 49 si 50 TCE, exclude posibilitatea ca acea interdictie sa fie conditionata de faptul ca o asa actiune trebuie sa fie in legatura cu termenele si conditiile de angajare in munca, la care sunt aplicabile direct normele nationale.
Motivarea Curtii:
In primul rand, Curtea observa ca Directiva 96/71 nu permite Statelor Membre Gazda sa conditioneze prestarea de servicii pe teritoriul lor de termene si conditii ale angajarii in munca, ce exced limita ce stabileste regulile de minima protective ale lucratorilor. In ceea ce priveste situatiile indicate si care fac referire la Directiva
Apoi Curtea accepta faptul ca dreptul a demara actiuni collective trebuie recunoscut ca un drept fundamental care este parte integranta a principiilor generale al Uniunii europene, de a caror respectare suntem asigurati, insa acest drept poate fi subiectul unor restrictii. Natura esentiala a dreptului de a demara actiuni collective nu inseamna ca dreptul European este inaplicabil acestor actiuni, luate impotriva intreprinderilor stabilite in alt Stat Membru care detaseaza lucratori in conformitate cu prevederile transnaltionale privind prestarea de servicii.

In acest caz, Instanta Europeana subliniaza faptul ca dreptul sindicatelor unui Stat Membru de a derula actiuni collective prin care o intreprindere stabilita in alt stat Membru poate fi obligate sa intre in negocieri cu sindicatee, pe o durata nederminata, pentru a determina nivelyul minim de salarizare sis a semneze un contract colectiv, ale carui termene si conditii depasesc limita impusa de protectia minima a lucratorilor, garantata de Directiva 96/71, este pasibil de a parea mai putin atractiv pentru investitori, sau mai dificil de accesat, in scopul prestarii de servicii in Suedia, iar in consecinta, constituie o restrictie a libertatii prestarii de servicii.
O restrictie a libertatii de prestari de servicii poate fi justificata doar de un obiectiv legitim, compatibila cu Tratatul, dar si de motive ce tin de interesul public, in care caz ar trebui sa fie adaptata atingerii scopului urmarit si sa nu treaca de limita impusa de necesitatea masurilor luate in vederea indeplinirii acestui scop.
In acest sens, Curtea subliniaza ca dreptul de a derula actiuni colective pentru protectia lucratorilor in Statul Membru Gazda impotriva unor masuri de “dumping social” poate constitui on motiv imperativ de interes public. In acest context, blocarea activitatii unui santier, de catre un sindicat al Statului Membru gazda, care aredrept scop asigurarea lucratorilor detasati in cadrul prestarilr de servicii, ca vor avea un nivel deteminat al termenelor si conditiilor de ocupare a fortei de munca, intra sub incidenta obiectivului de a proteja muncitorii.
Oricum, in ceea ce priveste obligatiile specifice, legate de semnarea contractlui colectiv de munca in sectorul constructiilor care se doreste a fi impus de sindicate companiilor stabilite in alt Stat Membru, pe baza unei actiuni collective, Curtea a retinut ca obstacolulul rezultat din acea actiune colectiva, i.e. blocarea santierului, nu poate fi justificat de obiectivul protectiei muncitorilor. Cu privire la muncitorii detasati in cadrul prestarii transnationale de servicii, in vederea atingerii scopului Directivei 96/71, angajatorul are obligatia de a se informa in legatura cu regulile imperative privind protectia minima a lucratorilor in Statul Membru gazda.

In legatura cu negocierile asupra drepturilor salariale pe care sindicatele au intentionat sa le impuna comaniilor stabilite in alt stat Membru, care au detasat temporar lucratori pe teritoriul accelui stat, pe calea actiunii collective, Instanta europeana considerat ca dreptu Uniunii Europene nu interzice Statelor Membre sa prevada pentru companiile stabiite pe teritoriul lor, obligatia de a se conforma unor reguli nationale privind salariul minim, pe cai adecvate.

Oricum, actiunea colectiva nu poate fi justificata in legatura cu obiectivul de interes public de a protective a lucratorilor, in cazul in care negocierile privind salariile cer companiilor stabilite in alt Stat Membru sa fie parte dintrun system national caracterizat de o lipsa a prevederilor in materie, de orice fel, care ar fi sufficient de precise, dar si accesibile, incat sa nu faca sarcina angajatorului imposibila sau foarte dificila, de a determina obligatiile de conformitate in legatura cu salariul minim.

In final, Curtea de la Luxembourg noteaza ca regulile nationale care nu iau in considerare, indifferent de continutul lor, contractele colective in care intreprinzatorii care detaseaza lucratori in Suedia au deja o legatura cu Statul membru in care sunt stability, dau nastere la discriminare impotriva acestor companii, in masura in care sub incidenta acelor reguli nationale, acele companii sunt tratate in acelasi mod ca si intreprinzatorii suedezi, care nu au agreat un contract colectiv de munca.

Discriminarea prezumata in aceasta cauza, poate fi justificata doar in conformitate cu cele trei exceptii stipulate de TFUE, i.e.: obiective ce tin de politica publica, securitate publica sau sanatate publica.
In consecinta, aplicarea acelor reguli companiilor straine, care sunt legate de contracte collective la care legea suedeza nu se aplica direct, au drept scop, in primul rand, sa permita sindicatelor sa deruleze actiuni prin care sa se asigure ca angajatorii ce activeaza pe piata muncii din Suedia, platesc salarii si aplica alte termene si conditii de angajare in munca, in conformitate cu cele uzuale in Suedia, iar in subsidiar, sa creeze un climat concurential , bazat pe egalitate de sanse, intre angajatorii suedezi si intreprinderile din alte State Membre.

Pentru ca niciun argument nu constituie motiv de protective a ordinii publice, securitatii sau sanatatii publice, o atare discriminare nu poate fi justificata.

Comentarii:
Argumentarea Curtii privind problema discriminarii, invocate de reclamantul in procedura principal, este interesanta din punct de vedere al diferentei intre notiunile de “drepturi fundamentale” si “libertati fundamentale”.

Sindicatele se bazeaza pe scopul legitim al protectiei lucratorilor, folosindu-se de greva prin care sa oblige compania Laval sa semneze contractul colectiv de munca, contract ce nu contine termeni si conditii stipulate de in articolul 3(1), literele a-g, dar care sunt si mult mai favorabile decat minimul legal prevazut in legislatia suedeza. Curtea a aplicat principiul proportionalitatii si a constatat ca actiunea concretizata in greva este potrivita pentru atingerea scopului declarat, acela de a asigura protectia lucratorilor, insa in acest caz, conditiile depasesc minimul prevazut de legislatia nationala suedeza. In consecinta, Curtea a retinut ca protectia lucratorilor, in mod clar nu poate servi drept justificare, in situatia in care se doreste obligarea la semnarea unei intelegeri collective care prevede peste minimul de protective cerut de legislatia nationala.
In ceea ce priveste obligarea la negocieri in legatura cu salariile, prin actiuni collective, Curtea a concluzionat in mod asemanator. Astfel, Sindicatele se pot baza pe scopul de a proteja lucratorii si pe cel de a proteja drepturile fundamentale in legatura cu actiunile collective, ca justificari legitime ale misiunii. Totusi, aceste scopuri, nu pot justifica o actiune colectiva menita sa impuna negocieri ale salariilor, in lipsa unui context national legal, prin care sa se determine minimmul salariului. Mai concret, cum salariul minim este determinat de o analiza “de la caz la caz”, nu este posibila determinarea minimului care se cere a fi respectat.

Curtea a analizat problema discriminarii, cu precadere din perspectiva articolului 56 TFUE, fostul articol 49 TCE, considerand ca articolul 18 TFUE, fostul articol 12, nu contine prevederi exprese si efecte al principiului anti- discriminarii, spre deosebire de primul.

Cum a doua intrebare viza problema unei posibile justificari, poate merita comentata pe scurt. Asadar, regula nationala este o forma de discriminare direct ace poate justificata doar pe baza articolului 46 TCE, acum articolul 52 TFUE, pe motive de politici publice, securitate sau sanatate publica. Cum misiunea regulii suedeze era in sensul de a asigura ca salariile si alte drepturi conexe, transpuse in termeni si conditii specifici de angajare in munca, sunt impartie si aplicate in mod egal in Suedia si de a crea un climat concurential corect, aceasta nu poate fi analizata din perspective articolului 46 TCE, indicat mai sus.

In final, Curtea a reiterat ca principiul anti- discriminarii deriva din cel al egalitatii de tratament, care cere ca situatiile comparabile sa fie tratate la fel, iar cele diferite sa nu fie trate la fel.. Drept urmare, avand in vedere ca aceleasi regului nationale au fost aplicate la situatii diferite, i.e. suedezii care nu au semnat un contract colectiv de munca si strainii care au incheiat un astfel de contract in statul unde s-au stability, Curtea de la Luxembourg a hotarat ca avem de-a face cu o discriminare directa, ce nu poate fi jusrtificata de art. 52 TFUE, fostul art. 49 TCE.

Cauza Becali- Discriminare pe baza de orientare sexuala.
In aprilie 2013, curtea Uniunii Europene, a hotarat in Cauza C-81/2012, avand drept obiect interpretarea Directivei 2000/78, cu privire la politica sociala, principiul anti-discriminarii si egalitatii la locul de munca si la recrutare, schimbarea sarcinii probei, afirmatii publice facute de un reprezentatnt important al mediului fotbalului romanesc care exclude recrutarea unui fotbalist homosexual.

Curtea de Apel Bucuresti a fost sesizata de catre Asociati ACCEPT, organizatie non-guvernamentala care apara drepturile lesbienelor, homosexualilor si bi-sexualilors, impotriva Consiliului National de Combatere a Discriminarii (din Romania), privind pe G. Becali si SC Fotbal Club Steaua București SA, in legatura cu pretinsa discriminarea ce a avut loc prin discurs public difuzat prin media, privind un fotbalist homosexual exclus de la procesul de recrutare in clubul de fotbal, argumentandu- se ca acest comportament consitutie discriminare directa, pe baza de sex, nesanctionata corespunzator de catre Consiliul National al Discriminarii, parat in procedurile nationale.

Curtea de apel Bucuresti, a facut uz de procedura instituita de art 267 TFUE, privind posibilitatea de a trimite intrebari preliminare, intreband Curtea de la Luxembourg despre cum trebuie privita afirmatia facuta de dl. Becali, in calitate de actionar al clubului sportiv, din care citam:

Curtea a decis, printer altele, ca interpretarea Directivei 2000/78/CE, din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă (JO L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7), transpusa in legislatia Romana prin Ordonanta de Guvern 137/2000, republicata, ca faptele indicate, i.e. afirmatiile facute de dl. Becali, pot conduce la discriminare in sensul normei europene, iar cu privire la sarcina probei, aceasta ramane in sarcina paratului (posibilului angajator, in cazul de fata), asa cum este reglementata ca principiu de drept si consolidate de jurisprudenta europeana.

Comentarii:

Din punct de vedere al proeminentei afirmatiilor facute de dl. Becali, in legatura cu orientarea sexuala a posibilului angajat, au condus Curtea de la Luxembourg catre o solutie favorabila Asociatiei ACCEPT, insa nu suficient de ferma. Astfel, Curtea a lasat la latitudinea Instantei Nationale sa aprecieze daca sanctiunile aplicabile in cazul unei constatari a unei discriminari pe criteriul orientarii sexuale, sunt eficiente, proportionale si au efect disuasiv, ori in situatia de fata a fost vorba despre un avertisment.

Unde ramane echilibrul juridic intre drepturile persoanelor homosexuale si dreptul angajatorului de a opta catre ceea ce isi doreste, coroborat cu obligatia acestuia din urma de a respecta dreptul la munca al primei categorii indicate, ramane de vazut. Cu certitudine insa, putem conchide ca exista, cel putin formal, reguli care protejeaza pesoanele de o anumita orientare sexuala, ce impun obligatii in sarcina celorlalte subiecte de drept, iar essential in aceasta materie este intelegerea si aplicabilitatea concreta, unde un ajutor deosebit este acordat de Instanta Europeana de la Luxembourg.s

Libertate de miscare- Studenti.
Cand un cetatean European doreste sa studieze sau sa munceasca peste granitele tarii sale, constientizarea regulilor impuse de autoritatile nationale ale statului gazda, trebuie cautata si asigurata. In consecinta competentelor impartite intre statele member si Uniune Europeana, cu exceptia situatiilor care presupun competemta exclusiva a Uniunii Europene, autoritatile nationale pot impune diferite conditii pe care un cetatean trebuie sa le indeplineasca atunci cand dorste sa acceseze teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene. In acest sens, doua cauze de baza ale instantei de la Luxembourg, vor fi prezentate si explicate, in scopul de a clarifica, pe cat posibil, harta drepturilor si obligatiilor, pe care cetatenia europeana le confera subiectilor ei. Asfel, scopul prezentarii in detaliu, dar si a comentariilor, este acela de a explica, prin exemple, procesul de admisie si criteriul de rezidenta, impreuna cu restrictiile corespondente, pentru o mai buna intelegere a avantajelor si dezavantajelor de a fi cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene.
Hotararea Marii Camere, din 15 Martie 2005 in Cauza C-209/03, Regina, pe cererea inaintata de Dany Bidar v. Orasul Londonez Ealing si Secretarul de Stat pentru Educatie si Aptitudini, RCE I- 02119
In fact, in August 1998 Mr Bidar, a French national, entered the territory of the United Kingdom, accompanying his mother who was to undergo medical treatment there. Of course, they lived together, as her dependant, and pursued and completed his secondary education without ever having recourse to social assistance.
In fapt, in august 1998, dl. Bidar, cetatean de origine franceza, a intrat pe teritoriul Regatukui Unit, insotind-o pe mama sa care urma sa beneficieze de tratament medical acolo. In mod firesc, ei locuiau impreuna, el ca dependent, iar de-a lungul timpului el a terminat liceul fara a recurge la asistenta sociala.

In 2001, el a inceput sa studieze economia la University College London(UCL). In timp ce domnul Bidar a primit asistenta in legatura cu taxele de studio, cererea pentru ajutor financiar in legatura cu intretinerea sa, in forma unui imprumut pentru student, a fost refuzata pe motiv ca nu era stability in Marea britanie. Impotriva acestui refuz, el a sesizat Instanta britanica, argumentand ca ar trebui sa primeasca ajutorul cerut pentru intretinere, datorita faptului ca este cetatean European, iar existenta unei conditii de rezidenta pentru acordarea imprumutului pentru student cerut (ajutorul financiar), prin lege nationala, i.e. Regulamentul privind Suportul Studentilor, constituie discriminare interzisa de art. 12 TCE, acum art. 18 TFUE.

Cererea privind procedura intrebarii preliminare, a fost trimisa de Inalta Curte de justitie a Angliei si Tarii Galilor, Sectia “Queens’ Bench” (instanta administrativa), care a hotarat sa suspende cauza si sa sesizeze Curtea European de justitie in egatura cu interpretarea TCE, art. 12 si 18, acum articolele 18 si 21 TFUE, dar si Directiva 90/364/CEE, privind legislatia engleaza care stipula drept conditie pentru a accesa asistenta pentru intretinere studentilor, criteriul rezidentei de 3 ani pe teritoriu britanic. Instanta Nationala, a intrebat in esenta daca acest criteriu este discriminatoriu sau nu.

B. Analiza Curtii.
Curtea de la Luxembourg s-a ocupat de problema interzicerii discriminarii pe baza de nationalitate, asa cum este stipulata de art. 18 TFUE, in legatura cu prevederile privind cetatenia, asa cum reies din art. 12 TFUE. Din punct de vedere al problemei nationalitatii, Curtea a retinut ca atunci cand o situatie cade sub jurisdictia dreptului European, inclusiv exercitarea libertatii prevazuta de art. 21 TFUE, de a se muta si a rezida in spatiul Uniunii europene, subiectul de drept, respective cetateanul european se poate baza pe aceste reglementari.
Instanta Europeana a afirmat ca exista o diferenta de tratament a studentilor nerezidenti, bazata pe criteriul rezidentei, prevazuta de legislatia engleza si aceasta constituie discriminare indirect. In consecinta, paratul (Guvernul Britanic) din procedura principal, a incercat sa justifice regula contestata, dupa cum urmeaza:

a) trebuie sa existe asigurare asa incat contributiile facute de parinti sau student prin taxare sunt sau vor fi suficiente pentru a justifica imprumuturile justificate;

b) trebuie indeplinita si cerinta existentei unei legaturi autentice, intre studentul care cere asistenta pentru intretinere si piata muncii din statul membru gazda.

In considerarea acestor justificari aduse de Guvernul Britanic, Curtea a retinut ca desi este legitim ca un stat membru sa acorde asistenta doar studentilor care demonstreaza un anumit grad de integrare in societatea statului respective, acel stat membru nu poate cere studentilor in cauza sa stabileasca o legatura cu piata muncii statului gazda. Curtea a afirmat ca un anume grad de integrare poate fi reflectat de faptul ca studentul respective a rezidat in statul membru gazda, pentru o anumita perioada de timp. Totusi, regulile contestate sunt de natura a crea un climat in care studentul care este cetatean European si care este resident legal in statul membru gazda si care a primit o parte substantial de educatie in statul memnru gazda, care a stability o legatura autentica cu societatea acestuia in consecinta, este impiedicat de a-si mai urma studiile, in aceleasi conditii ca un student ce este national al statului membru gazda si care se afla in acceasi situatie. Prin urmare, aceste justificari nu au fost sustinute de Instanta Europeana, care a hotarat in sensul ca o conditie cum este aceea de rezidenta anterioara de 3 ani (studentul sa locuiasca pe teritori britanic in prima zi a primului an academic si sa fi locuit in UK in ultimii trei ani, care preced acea zi), este contrara aplicarii primului paragraph al art. 18 TFUE, fostul art. 12 TCE.

2 Hotararea Marii Camere din 18 Noiembrie 2008, a Curtii europene de Justitie, in Cauza C-158/07 Jacqueline Förster v Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, [2008], RCE I-08507-

Fapte:
In 2000, pe 5 martie, Jacqueline Förster, o nationala a Germaniei, in varsta de 20 de ani, s-a stability in Olanda, unde s-a inscris pentru pregatire profesionala ca profesoara la scoala primara (gimnaziu) si din 1 septembrie 2001, la un curs in teoria educationala ce avea drept rezultat o diplama de bacalaureat la Liceul din Amsterdam. Pe durata studiilor, dra. Förster a avut tot felul de locuri de munca platite. IB- Groep, autoritatea nationala competent din punct de vedere al finantarii educatiei i-a acordat un grant pentru intretinere incepand cu septembrie 2000. Aceasta autoritate a considerat ca dra. Förster trebuie privita ca “lucrator” si in consecinta, trebuie tratata ca orice student olandez, in legatura cu grant-urile pentru intretinere.
In urma unui control, IB- Groep a afirmat ca perioada de timp scursa intre iulie 2003 si decembrie 2003, dra. Förster nu a fost angajata si remunerata. Urmare a acestui fapt, ea nu mai poate fi privita ca un lucrator, iar autoritatea competenta cu acordarea finantrii pentru intretinere, a anulat decizia prin care i-a fost acordat grant de intretinere in perioada iulie- decembrie 2003, avand drept effect obligarea la plata sumelor acordate in exces.

Dra. Förster, a contestat aceasta decizie de anulare, sustinand, printer altele, ca era sufficient de integrate in societatea olandeza in perioada iulie – decembrie 2003, incat sa poata cere grant de intretinere in calitate de student, in conformitate cu dreptul european. In acest sens, ea a invocat Hotararea CJUE expusa anterior, i.e. Bidar , unde Curtea a retinut ca existenta unui anume grad de integrare poate fi considerate ca stabilita daca se dovedeste ca studentul a locuit in statul membru gazda pentru o anumita perioada de timp.

Urmare a acelei Hotarari (din Bidar), IB- Groep a adoptat un act prin care un student al Uniunii Europene trebuie sa fi rezidat legal in Olanda pentru o perioda de minimum 5 ani, neintrerupta, inainte de a cere ajutor financiar pentru intretinere.

Instanta olandeza, care a fost sesizata in recurs, cu actiunea introdusa de dra. Förster, a facut uz de procedura intrebarii preliminare.

Considerentele Intrebarii preliminare

Problemele de drept supuse analizei Instantei de la Luxembourg au vizat: Liberattaea de miscare a persoanelor; student care este national al unui stat membru si merge la cursuri de formare in alt stat membru; grant de intretinere student; Cetatenie Europeana; art 12 TCE; principiul certitudinii legale- in ce conditii un student din alt stat membru este indreptatit la ajutor de intretinere in conformitate cu art. 12 TCE, care interzice orice discriminare be baza de nationalitate? Exista compatibilitate cu aplicarea art. 12 TCE, primul paragraph, a cerintei privinf rezidenta anterioara de 5 ani neintrerupti? In caz afirmativ, este necesar, conform unei analiza “de la caz la caz”, luarea in considerare a altor criterii ce dovedesc un grad important de integrare sociala in statul membru gazda? Exclude Dsdreptul European, cu precadere principiul certitudinii legale, aplicarea retroactive a unei cerinte de rezidenta, care la momementul faptelor intamplate si prezentate in procedura principal, care nu puteau fi prevazute de solicitant?

Raspunsul Curtii
Dreptul comunitar (acum al uniunii europene), cu precadere principiul certitudinii legale, nu exclude aplicarea unei conditii de rezidenta legala de 5 ani neintrerupti, pentru studenti ai statelor membre UE, anterior aplicarii pentru ajutor financiar de intretinere.

Motivarea Curtii
Instanta Europeana a subliniat ca un student care este resident legal in alt stat membru se poate baza in scopul obtinerii de ajutor financiar pentru intretinere, pe interzicerea oricarei discriminari pe baza de nationalitate.
Pentru ca cerinta privind durata rezidentei nu este aplicabila studentilor de nationalitate olandeza, problema s-a pus ce restrictii pot fi impuse dreptului studentilor care sunt nationali ai altor state member, de a primi ajutor financiar pentru intretinere, fara aplicarea unui tratament diferentiat care ar putea fi considerat discriminatoriu.

Astfel, Curtea a observat ca este legitim ca un stat membru sa acorde asistenta financiar pentru intretinere doar studentilor care au demonstrate un anume grad de intergrare in societtaea statului membru gazda si ca existenta unui anumit nivel de integrare poate fi considerat stabilita de faptul ca studentul a fost resident pentru o anumita perioada de timp.

Curtea a retinut ca in aceasta speta, conditia de 5 ani neintrerupti de rezidenta legala este potrivita atingerii scopului garantarii ca solicitantul grantului pentru intretinere este integrat in societatea statului membru gazda. In plus, aceasta conditie nu poate fi privita ca excesiva!

Asadar, Curtea a retinut ca prin faptul ca se permite celor interesati, sa afle fara dubiu, care sunt drepturile si obligatiile lor, conditia de rezidenta prevazuta de actul emis de IB- Groep este de natura a garanta un nivel semnificativ de certitudine legala si transparent, in contextukl acordarii de ajutor financiar studentilor. Prin urmare, in ceea ce priveste retroactivitatea aplicarii regulii olandeze contestate, in legatura cu principiul certitudinii legale, Curtea a hotarat ca aceste reguli nationale pot fi aplicate chiar daca solicitantul nu le-a putut prevedea.

Comentarii:

Se poate observa cu usurinta ca Instanta Europeana nu a aplicat “formula” Bidar! In cauza Bidar, Curtea a hotarat ca o conditie de rezidenta impuse de regulile britanice este discriminatorie be baza de nationalitate, asa incat un student strain nu poate obtine status de “persoana stabilita”, iar in consecinta nu poate beneficia de ajutorul de intretinere pentru studii. Asfel, in Bidar, 3 ani de rezidenta pot constitui o dovada clara a faptului ca individual este integrat in societatea statului memmbru. In cea de-a doua cauza, dra. Förster, si-a bazat sustinerile pe Hotatrarea Curtii din cauza Bidar, din punct de vedere al notiunii de integrare, adica pe lagatura dintre individ si societate, asa numita solidaritate financiara…

Problema discriminarii nu a fost analizata sufficient. Astfel, in cauza Förster, Curtea a considerat ca situatia difera de cea prezentata judecatii in cauza Bidar, prin statutul de “persoana stabilita”, cerinta regulii britanice pentru acordarea finantarii studiilor, care era defapt crieriul discriminatoriu si care era aplicabil indifferent de nivelul de integrare in statul membru gazda.

Spre deosebire de cauza Bidar, in Förster, Curtea acceptat ca o regula nationala care stipuleaza ca singura cale de a dovedi integrarea este aceea de 5 ani de rezidenta legala anterioara solicitarii de ajutor financiar, o cerinta care cei mai multi student noon-nationali (care nu sunt olandezi) nu o vor putea satisface. Situatia individuala a drei. Förster, natura autde integrarea autentica a oricarei legaturi cu societatea gazda, nu au facut vreo diferenta. Inainte de trecerea timpului necesar prevazut de criteriul rezidentei, nicio rezidenta nu poate fi obtinuta in mod legal, asa incat niciun effect legal nu poate fi atasat integrarii reale a non-nationalilor in societatea statului membru gazda.
In Bidar, Curtea a avut de analizat exact aceeasi situatie a individului ca in Förster, insa doar in prima cauza Insatnta a consierat ca exista o legatura reala, autentica cu societatea britanica gazda si ca gradul de integrare era suficient realizat.

In plus, in argumentarea Curtii, in ceea ce priveste testul proportionalitatii, acesta pare mai degraba superficial si incomplet. Astfel, nu a fost analizat si aspectul mijloacelor folosite, daca acestea nu depasesc ceea ce este necesar de facut pentru realizarea scopului propus si declarat. Deasemenea a fost omis a se analiza daca criteriul rezidentei pur si simplu este cea mai outin invaziva masura pentru atingerea obiectivului integrarii. Curtea a afirmat doar ca criteriul rezidentei este proportional!. Rationamentul instantei a facut referire, intai la reglementarea privind rezidenta permanenta, existenta in legislatia olandeza, care presuopune o rezidenta continua de 5 ani, prevederi existente dealtfel si in Directiva 2004/38/CE (aplicabila in Bidar, nu si in Förster), apoi la principiul certitudinii legale. Pare dificil sa intelegem motivele pentru care Curtea de la Luxembourg a facut referire la Directiva 2004/38/CE, desi nu a gasit-o a fi aplicabila spetei, in Förster. Probabil s-a dorit o justificare a rationamentului continut de hotarare (in Förster), prin incercarea de a asimila prevederile europene in material libertatii de miscare a personelor, cu cele olandeze, asa incat sa para compatibile cu reglementarile euroene specifice, dar si cu principiul anti-discriminarii…

Chiar daca Avocatul General Mazak a prezentat alternative, mai putin invazive, care ar fi functionat cu mai putina rigiditate, acestea nu au fost explorate. Astfel, AG Mazak a sugerat ca 5 ani de rezidenta continua poate fi considerat disproportionat , atat timp cat individual poate dovedi ca este suficent de integrat in societatea statului membru gazda.In plus, el a fost de parere ca regula olandeza contestata in procedura principala nu este compatibila cu principiul anti-discriminarii!

Principiul certitudinii legale este un principiu fundamental al dreptului Uniunii Europene, care presupune, in ariile acoperite de dreptul European, ca statele member sa includa legi sau acte administrative clare si precise, asa incat individual sa poata analiza fara dubiu care ii sunt drepturile si obligatiile. Scopul acestui principiu este sa asigure ca situatiile si relatiile juridice raman previzibile. Instanta de trimitere a intrebat daca principiul certitudinii legale exclude aplicarea retroactive a unei conditii de rezidenta, care la momentul intamplarii faptelor cu care a fost sesizata Instanta nationala, nu au putut fi cunoscute de catre solicitant (reclamanta in procedura principala). Raspunsul curtii a fost negativ, a avut drept baza doua argumente: 1. Criteriul de rezidenta introdus de regulile olandeze a avut drep scop legitim (se pare) facilitarea perioadei de tranzitie intre momentul hotarraii din Bidar si transpunerea Directivei 2004/38 CE;
2 Curtea a observat ca noile reguli olandeze confera mai multe drepturi studentilor, in comparative cu cele vechi…
Insa indifferent cate drepturi confereau contestatele reguli olandeze din 2005, se iveste totusi intrebarea: principiul neretroactovitatii legii, care este un principiu de drept in general, si care are radacini adanci in marginea istoriei, care presupune ca legea se aplica doar de la intrarea ei in vigiare, cu exceptia cazului in care explica oarecum intelesul celei vechi, mai este de actualitate on ordinea juridica europeana? In plus, AG Mazak a afirmat in, opinia sa, ca principiul certitudinii legale si protectia individuui nu exclud ca o regula sa fie aplicata retroactiv, atata timp cat efectele acestei aplicari pun individual intro situatie juridical mult mai favorabila. Exista o derogare de notorietate a principiului neretroactivitatii, i.e. legea penala mai favorabila. Probabil ca la aceasta a facut referire si AG Mazak, insa chiar daca raspunsul este pozitiv la aceasta intrebare, Instanta europeana a decis ca este posibil, ca neretroactivitatea unei legi poate fi acoperita de scopul adaptarii la o perioada de tranzitie si de impresia ca se ofera mai multe drepturi studentilor, in general, decat in trecut.

Un effect direct a hotararii din Förster, este acela ca faptele doveditoare, anterior, a integrarii in statul membru gazda, cerinta impusa tot de jurisprudenta CJUE in Bidar, de exemplu, devin irelevante din punct de vedere juridic. Aceasta este situatia legislatiilor nationale care stipuleaza o definitie formala a “integrarii”, in mod similar cu cea olandeza.

Cowan. Dreptul victimelor la compensatie:
In conformitate cu Dreptul European, implicit cu cel romanesc, victimele infractiunilor sunt indreptatite la compensatie financiara, urmare a prejudiciului suferit in urma savarsirii infractiunii. conditia esentiala pentru admisibilitatea unei astfel de cereri este sesizarea autoritatilor competente in termen de 60 de zile, in legatura cu savarsiee infractiunii. In plus, trebuie mentionat ca exista limitari cu privire la categoriile de infractiuni care dau nastere la dreptul victimei la compensatie financiara, i.e.:tentativ la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, vatamare corporala grava, o infractiune intentionata care a avut ca urmare vatamarea corporala grava a victimei, viol, act sexual cu un minor,, perversiune sexuala, traficul de persoane, terorism si orice alta infractiune intentionata comisa cu violenta.
cine poate cere compensatia financiara? Victima directa, sotul, copiii si persoanele aflat in intreti ere persoanelor decedate prin savarsirea infractiunilor indicate mai sus.

conditiile de acordare a compensatiei financiare fac referire la nationaliatea victimei cumulat cu locul savarsirii infractiunii, e.g. cetean european (implicit roman) sau strain/ apatrid avand caliatea de victima a unei infractiuni savarsit pe teriforiul Romananiei.

In concluzie, daca sunteti cetatean roman, strain sau apatrid, victima a unei infractiuni intentionate comise cu violenta pe teritoriul unui stat membru al UE, sunteti indrepttatit/a la compensatie financiara in conformitte cu normele privind coperarea judiciara in materie penala.
Alte incalcari ale principiului anti-discriminarii, pe motive de nationalitate:
Hotararea Curtii din martie 2002 a CJUE, Camera a sasea, in Cauza C-224/00, Comisia Comunitatilor Europene v. Republica Italiana [2002] RCE I-02965
Actiune directa conform articolului 258 TFUE- “Infringement”
In fapt:
Comisia a sesizat CJUE cu o actiune impotriva Italiei morivata de o presupusa discriminare existenta in Codul rutier, bazata pe diferenta de tratament in functie de lucul inregistrarii vehiculului.
Codul Rutier prevedea ca in cazul unei contraventii, soferul, are posibilitatea ca in 60 de zile , de a plati o amenda redusa, echivalent al minimului prevazut sau sa conteste procesul verbal de contraventie in fata Institutiei Prefectului. Dar, daca vehiculul este inregistrat in alt Stat Membru, contravenientul poate plati amenda pe loc sau poate da o garantie (sub forma unei cautiuni) corespunzatoare dublului minimului prevazut pentru amenda, pentrui a evita confiscarea imediata a permisului de conducere sau vehiculului, ca masuri de preventive.
Intrebari si probleme de drept
Insuccesul unui Stat Membru de a-si indeplini obligatiile- Principiul anti-discriminarii pe baza de nationalitate- Diferenta de tratament aplicata persoanlor de savarsesc contraventii conform Codului Rutier, in functie de locul inregistrarii vehiculului- Proportionalitate.

Raspunsul CJUE
Prin mentinerea in vigoare a reglementarilor contestate, i.e. prevederile Codului Rutier Italian, care fac referire la diferenta disproportionate de tratament intre contravenienti, bazata pe locul inregistrarii vehiculelor lor, Republica Italiana nu si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu principiul anti-discriminarii, asa cum este stipulate de Tratat!
Motivarea CJUE
In primul rand, Curtea a remarcat ca diferenta de tratament bazata pe locul inregistrarii vehiculului are drept rezultat o diferenta de tratament intre italieni si ceilalti cetateni europeni, avand in vedere ca majoritatea soferilor ale caror masini sunt inmatriculate in alte state membre nu sunt cetateni italieni, iar reciproca este deasemenea valabila.
Aceasta diferenta de tratament este de natura a crea discriminare indirecta pe baza de nationalitate.
Reprezentantii Italiei au cautat sa justifice reglementarile contestate argumentand ca in lipsa unui mechanism care sa asigure plata amenzilor in fiecare stat membru (in cazul contraventiei savarsite pe teritoriul Italiei de catre un cetatean European, altul decat Italian), sistemul legislative contestat este necesar.
Curtea, in raspuns la justificarea adusa de guvernul Italiei, a recunoscut calitatea de garantie pe care sistemul contestat o impune, dar sumele fixate de Codul Rutier sunt disproportionate!.
Astfel, garantia consta in dublul minimului amenzii in cazul platii immediat si are drept consecinta efectul de a incuraja contravenientii de a plati imediat in scopul de a renunta la dreptul de a contesta presupusa contraventie n fata prefectului (pe o perioada de timp) sau de a decide daca sa introduca respective contestatie, in termen legal.
Prin urmare, Curtea a considerat ca Italia ar fi putut asigura plata amenzilor de catre contravenientii europeni, altii decant cei italieni, si in situatia in care ar fi prevazut o garantie echivalenta minimului amenzii, care ar fi putut fi confiscate la expirarea termenului legal de introducere a contestatiei.
Comentarii:
Curtea a observat ca situtia dedusa judecatii poarta caracterele unei discriminarii indirecte (nu este stipulate, ci este realizata in efect). Este lesne de observat diferenta de criteriu pe baza de nationalitate, existenta in Codul Rutier Italian, dar si a existentei legaturii indisolubile intre locul inmatricularii vehicului si proprietar/ sofer, care in cele mai multe cazuri nu va fi un resident al Italiei.
Problema discriminarii a fost esentiala in analiza Curtii, iar aceasta a fost dezbatuta in lumina principiului egalitatii de tratament. Prin urmare, vazand ca acest din urma principiu a fost incalcat, Curtea a pasit mai departe la judecarea cauzei prin a cauta daca exista justificare si proportionalitate a regulilor nationale italiene contestate. In acest sens, Instanta Europeana a decis ca o justificare poate fi gasita, datorita lipsei unui instrument international sau European care sa asigure plata si colectarea amenzilor rezultate din contraventii rutiere, savarsite in intrun stat membru de un cetatean European neresident al acelui stat, insa testul proportionalitatii dedus judecatii a relevat faptul ca scopul asigurarii platii si colectarii amenzilor de circulatie, nu poate fi atins in maniera prevazuta de legea italiana, chiar daca nu exista vreo intelegere bilateral intre vreun stat membru si Republica Italiana privind punerea in executare a proceselor verbale de contraventie.
Avand in vedere disproportionalitatea descoperita, raportat la obiectivul urmarit, i.e. asigurarea platii si colectarii amenzilor de circulatie pe teritoriul Italiei, CJUE a fost in asentimentul argumentelor Comisiei privind posibilitatea existentei unei masuri mai putin restrictiva. Urmare a acestui fapt, Instanta Europeana, aplicand principiul egalitatii, care guverneaza cetatenia Uniunii Europene, a hotarat ca o modalitate mai putin abuziva poate fi aplicata in vederea realizarii scopului afirmat, concretizata in cerinta unei garantii egale cu minimul amenzii prevazute de legea italiana pentru contraventia respective, iar aceasta cautiune sa fie confiscata la sfarsitul termenului legal de 60 de zile, in cazul in care nu este contestat procesul verbal de contraventie.
Este o solutie justa, pentru ca mai mult decat incalcarea principiului egalitatii si al anti-discriminarii, legea italiana crea un cadru normativ permisiv in ceea ce priveste si incalcarea drepturilor omului, in special dreptul la apel, in sensul dreptului de a contesta un process verbal de contraventie, dar si liberul acces la justitie.
Ulterior, urmare a sustinerilor Guvernului Italian cu privire la inexistenta unui instrument de recunoastere si de recuperare a sanctiunilor pecuniare/ amenzilor, la nivel european, Consiliul Uniunii Europene Europene a adoptat un act in acest sens: Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce sanctiunilor pecuniare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 76 din 22 martie 2005. Aceasta a fost transpusa in legislatia romaneasca prin legea 302/2004, alaturi de alte norme incidente, privind cooperarea judiciara internationala in materie penala republicata in 2011.
Una dintre cauzele judecate sub imperiul acestei legi este cea care a facut obiectul Dosarului 14109/231/2012, analizat de Judecatoria Focsani.
In fapt, dna. Moise Iuliana, proprietara unui vehicul pe care l-a imprumutat unei cunostiinte pentru o perioada, a fost amendata de autoritatile olandeze pentru parcare ilegala, pe tritoriul Olandei. Ea a luat la cunostiinta de aceasta sanctiune pecuniara ulterior, prin intermediul postei, pentru ca ea nu a fost de fata la constatarea contraventiei, ci doar cunostiinta sa, care a avut posesia masinii la momentul sanctionarii. Desi procesul verbal de contraventie nu a fost tradus si in limba romana, iar intimata, dna. Moise Iuliana, nu este cunoscatoare de limbi straine, lucru invederat Instantei prin invocarea incalcarii principiului antu-discriminarii pe baza de nationalitate, Hotararea Judecatoriei Focsani a fost in sensul admiterii cererii si a obligarii Intimatei la plata amenzii. Intrebarea fireasca este: Oare prin aceasta maniera de interpretare a dispozitiilor si principiilor europene, sau mai bines pus, prin ignorarea lor, nu se incalca o serie de drepturi ale cetateanului european, cu precadere dreptul de acces la justitie (caci decizia autoritatii olandeze a ramas definitive prin neapelare, raportat la faptul ca nu se stia de existenta sanctiunii pecuniare), dreptul la un recurs real (care inseamna ca in cazul in care individul nu accepta o decizie, emisa de o autoritate publica sau instanta judecatoreasca, acesta o poate contesta; sigur, sub conditia sa inteleaga pentru ce a fost sanctionat…), iar nu in ultimul rand, dreptul de a nu fi discriminat pe vreun motiv. Aceste reguli sunt cuprinse in diverse norme international si europene, inter alia Declaratia de Independenta din Statele Unite ale Americii din 4 iulie 1476, Conventia Europeana a Drepturilor Omului si Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
Hotararea Curtii din 16 ianuarie 2003 (a sasea Camera) in Cauza C-388/01, Comisia v. Republica Italiana [2003] RCE I- 00721
Actiune directa
Faptele:
Urmare a unor plangeri legate de aspecte discriminatorii bazate pe criteriul nationalitatii sau rezidentei in ceea ce priveste conditiile de intrare in muzeele italiene, Comisia a intreprins niste cercetari, in urma carora a conchis ca intr-adevar, lipsa pretul biletelor aplicabil persoanelor trecute de varsta de 60 sau 65 de ani se concretizeaza in efecte discriminatorii.
In consecinta lipsei de conformitate a legii italiene cu prevederile Tratatelor, Comisia a trimis Italiei o notificare oficiala prin care i-a cerut sa remedeieze lipsurile, in spiritul principiului anti-discriminarii. Guvernul Italiei, in replica, a informat Comisia asupra schimbarilor iminente ce vor avea loc in legislatia interna privind extinderea conditiilor de admisie gratuita asupra tuturor cetatenilor europeni trecuti de varsta de 60 sau 65 de ani. Acest beneficiu fiind acordat pana atunci doar cetatenilor italieni si anumitor rezidenti…
Aceasta schimbare privea doar muzeele nationale, iar nu muzeele municipal si monumente (incluzand cele din Florenta, Padova, Treviso si Venetia). In aceasta situatie, Comisia a decis sa aduca speta in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Intrebari si problem de drept:
Insuccesul unui stat de a-si indeplini obligatiile- Libertatea de miscare a serviciilor- artcolele 12 si 49 TCE- Admisie la muzee, monumemnte, galerii, situri arheologice, parcuri si gradini clasificate drept monumente publice- Preturi preferential acordate de autoritatile locale sau descentralizate ale statului.

Raspunsul Curtii:
Prin atitudinea permisiva in legatura cu discriminarea si conditiile avantajoase privind gratuitatea biletelor la intrarea in muzee, monumente, galerii, situri arheologice, parcuri si gradini clasificate drept monumente publice, a autoritatilor locale si descentralizate ale statului, doar in favoarea cetatenilor italieni si persoanelor rezidente pe teritoriul acelor autoritati, care au peste varsta de 60 sau 65 de ani, iar prin excluderea acestor avantaje in beneficiul turistilor care sunt cetateni europeni ai altor state si non-rezdenti ai Italiei, care indeplinesc aceleasi conditii de varsta, Republica Italiana a esuat in a-si indeplini obligatiile in conformitate cu articolele 12 si 49 TEC, acum articolele 18 si 56 TFUE.
Motivarea Curtii:
In analiza dedusa judecatii, Instanta Europeana, a observat c legislatia nationala privind conditiile de admisie in muzeele unui stat membru care conduc la efecte discriminatorii, ce afecteaza doar turistii europeni, este interzisa. In plus, principiul egalitaii prevazut de Tratate interzice toate, chiar ascunse, formele de discriminare care, prin aplicare unor criterii diferite unor situatii identice, conduc la acelasi rezultat. In speta de fata, sub conditiile impuse legea nationala italiana , diferenta de tratament rezultata din conditia rezidentei, care opereaza in detrimentul nationalilor altor state membre ale Uniunii europene, care in majoritate nu sunt rezidenti ai Italiei.
Italia nu a negat existenta discriminarii, dar a incercat justificarea ei.
In primul rand, a adus argumente legate de interesul general ce rezulta din criteriul economic si fiscal: a invocat costurile necesare administrarii bunurilor culturale nationale si avantajele pe care achitarea pretului biletelor de catre cei vizati, profita la buna administrare a siturilor avute in vedere.
Din punct de vedere al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, argumentele de natura pur economica, nu pot fi acceptate. Mai mult, nu exista o legatura directa intre biletul platit de italienii rezidenti si aplicarea ratelor preferentiale pentru admisia in muzeele si monumentele despre care se face vorbire. In acest sens, Guvernul Italiei a inaintat argumentul conform caruia regulile introduse in normativul national, nu sunt in competent sa ci in competent autorittailor locale.
Instanta europeana nu a agreeat aceasta justificare, retainand ca un stat membru este singur responsabil pentru conformitatea cu regulile europene.
Astfel, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a hotarat ca Italia a incalcat principiile comunitare ale libertatii de miscare a serviciilor si al anti-discriminarii, prin permiterea unor conditii discriminatorii si avantajoase, concretizate in lipsa pretul biletelor de intrare la monumente culturale nationale, doar in beneficiul persoanelor trecute de 60 sau 65 de ani, care sunt nationali sau rezidenti ai teritoriilor administrate de autoritatile locale indicate.

Comentarii:
Sub imperiul legii italiene contestate, existau doua situatii discriminatorii diferite: de exemplu in Venetia si Treviso, tarifele biletelor de intrare la muzeu se refereau la nationalitate, constituind astfel discriminare directa. Pe de alta parte, in Florenta si Padova, pretul biletelor era determinat in functie de rezidenta, iar o astfel de discriminare pare a fi indirecta.
Cum discriminarea directa nu poate fi justificata in vreun fel, Curtea a analizat cauza dedusa judcatii prin prisma discriminarii indirect, asa cum este interzisa de articolul 18 TFUE si 56 TFUE, fostele articole 12 si 49. Instanta a observat mai intai ca nerezidenta italiana include o majoritate a cetatenilor fara cetatenie italiana, iar acestia, in calitatea lor de beneficiari de servicii pe teritoriul Italian, discriminati fiind, be baza de nationalitate, sunt afectati de reguli nationale care constituie o piedica in calea libertatii de miscare a serviciilor, asa cum este stipulat in Tratat. Pentru a conchide astfel, Instanta Europeana a analizat speta in doua etape, i.e. daca exista elemental discriminatoriu, iar in caz pozitiv, daca acesta poate fi justificat.
Principiul egalitatii de tratament a fost aplicat in sensul ca situatiile comparabile nu trebuie tratate diferit, i.e. nerezidentii si rezidentii. Diferenta de tratament constand in criteriul rezidentei, conform caruia nationalii italieni/ rezidentii pot beneficia de un tratamnt favorabil, prin comparatie, se traduce in discriminarea strainilor (cetatenilor europeni, mai putin italieni).
Cum conditia rezidentei a fost sursa discriminarii, posibilitatea existentei unei justificari a fost individualizata in lumina motivelor privind interesului general, argument invocate de Guvernul Italiei. Niciunul dintre acestea nu s-a calificat la incadrarea “justificare”. In acest sens, este de remarcat afirmatia Curtii, la paragraful 23 a Hotararii, de unde reiese ca nu a fost gasita o legatura directa intre platitorii de taxe si masurile restrictive, cva in alte cauze, unde o atare legatura a fost dovedita. S-a facut vorbire, de fapt, despre problema integrarii nerezidentilor in societatea italiana, cu precadere in ceea ce priveste plata taxelor si impozitelor…

Hotararea curtii din 2 octombrie 2003 (a Marii Camere) in Cauza C-148/02, Carlos Garcia Avello v Belgia [2003] RCE I -11613

 Intrebare Preliminara
In fapt:
Carlos Garcia Avello, de nationalitate spaniola si sotia sa, Isabelle Weber , de nationalitate belgiana, impreuna cu cei doi copii ai lor, locuiau in Belgia.
Copii aveau dubla nationalitate. Legea belgiana impunea ca descendentii sa preia numele tatalui. Prin urmare, certificatele lor de nastere au fost emise cu metiunea la nume: Garcia Avello. Pe de alta parte, cutuma spaniola prevedea ca descendentii sa preia numele ambilor parinti: primul al tatalui, iar al doilea al mamei.
In consecinta, parintii au cerut autoritatilor belgiene ca numele copiilor lor sa fie schimbate din Garcia Avello in Garcia Weber. In sustinerea cererii lor au argumentat ca numele din certificatul de nastere care face referire doar numele tatalui ar induce in eroare poporul spaniel, in sensul ca ar putea considera ca sunt rude doar cu tatal, nu si cu mama lor…In plus, alte
efecte nedorite ar putea sa apara atata timp cat copiii au nume diferite in Belgia si Spania.
Cererea lor a fost respinsa pe motiv ca ar contravene legii si practicii belgiene. Dl. Garcia a contestat decizia in fata Instantei belgiene.
Probleme de drept
 
Cetatenia Uniunii Europene- Atribuirea de nume- Filiatia din perspective nationalilor Uniunii Europene- Dubla Cetatenie/ Este refuzul contestat contrar dreptului european, cu precadere principiile in legatura cu cetatenia europeana si libertatea de miscare a cetatenilor?

Raspunsul Curtii:
 
Articolul 12 si 17 din TCE trebuie interpretat ca excluzand, in situatii de natyura celor prezentate in peta de fata, refuzul autoritatii administrative a unui stat membru, de a proceda la schimbarea numelui facuta in numele unui minor, resident in acel stat, care are dubla cetatenie, cea a acelui stat, dar si a altuia, in cazul in care este vorba despre numele la care sunt indreptatiti, in conformitate cu legea celui de-al doilea stat (Spania, in cazul nostru).

Motivarea Curtii:

First the Court assessed whether the situation falls within the scope of EU law. In this regard the Court followed advocate General Jacobs Opinion and answered in the affirmative.
In primul rand, Instanta europeana a analizat daca situatia dedusa judecatii cade sub incidenta dreptului european. Astfel, a luat in consideratie Opinia Avocatului General Jacobs si a raspuns in mod afirmativ.
Desi este adevarat ca dreptul european privind cetatenia si libertatea de miscare nu se aplica in spete intre stat si nationalii lui, cauza de fata include nu doar drepturile minorilor, care sunt cetateni belgieni, dar si drepturile dlui. Garcia Avello, care si-a exercitat dreptul la libertatea de miscare si munca, in alt stat membru. Ori refuzul il priveste pe acesta din urma, ca persoana care a pornit procedurile legale in legatura cu transmiterea numelor de la o generatie la alta, iar acest lucru este important pentru ambele generatii. Mai mult, datorita nationalitatii belgiene, dar si a celei spaniole, dreptul tatalui de a circula liber in cadrul Uniunii Europene, ar putea fi incalcat, pentru ca exista o legatura indisolubila intre cetatenie si libertatea de miscare.
Consecinta introducerii notiunii de cetatenie europeana, discriminarea pe baza de nationalitate este imperative interzisa in toate situatiile unde legea europeana este aplicabila, iar nu este necesar a se stabili o legatura cu o anumita libertate economica. Dupa ce existenta discriminarii pe baza de nationalitatea fost observata, Curtea a pasit la analiza justificarii refuzului contestat.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a notat ca refuzul contestat da nastere la discriminare pe baza de nationalitate, interzisa de dreptul UE, prin tratarea unor situatii diferite, din punct de vedere obiectiv, in aceeasi maniera. Cum schimbarea numelor poate fi aprobata in conformitate cu legea belgiana, doar in cazuri “serioase”, refuzul sistematic de a acorda schimbarea numelui, atunci cand motivele nu pot fi separate de realitatea existentei unei a doua cetatenii, aceasta trebuie interpretata ca atitudine discriminatorie pe baza de nationalitate. Aceasta practica tratateaza la fel cetateni europeni, care pentru ca au si o alta nationalitate decat cea belgiana, poarta un nume sau au parinte al carui nume nu a fost acordat in conformittae cu legea belgiana, dar sip e cei care au doar nationalitate belgiana si poarta un nume acordat in conformitate cu regulile nationale, in ciuda faptului ca aceste situatii sunt diferite, din punct de vedere obiectiv.

Curtea a raspun ca aceasta discriminare nu poate fi justificata, in lipsa unui obiectiv in legatura cu interesul public, invocat de Guvernul Belgian, constituit din principiul teritorialitatii in ceea ce privest un tipar de acordare a numelor, care este prioritar pentru cetatenii unui stat membru care rezideaza in acel stat. In plus, scopul de a preveni confuzia privind identitatea, prin limitarea dreptului de a schimba numele este unul legitim, insa pericolul nu trebuie exagerat in sensul ca inregistrarea schimbarii numelui va reduce riscurile unei confuzii. In consecinta, nu se poate retine ca principiul anti-discriminarii urmareste sa asigure integrarea migrantilor in statul membru gazda.

Comentarii:
Dupa introducerea cetateniei europene in ordinea juridica a Dreptului Uniunii Europene (Comunitar), Curtea de la Luxembourg a extins considerabil aria privind scopul articolului 12 TEC, acum 18 TFUE. In acet sens, asa incat aspecte care privesc cetatenii europeni sunt sustinute de libertatile fundamentale.
Pornind de la prevederea articolului 18 TFUE, care interzice nu doar ca statele membre sa trateze situatii comparabile la diferit, dar si situatiile diferite in acelasi fel (para 31), Curtea a decis ca descendentii dlui. Garcia Avello au fost discriminate prin refuzul autoritatii belgiene de a inregistra schimbarea numelui, pentru ca au fost ratati in acelasi fel ca cetatenii belgieni, desi situatia lor era obiectiv diferita. Prin contrast cu persoanele care au doar nationalitate belgiana, belgienii care au si nationalitate spaniola, “au doua nume diferite, in conformitate cu doua sisteme juridice nationale” (para 35). Prin referire la Opinia avocatului General in Cauza, Curtea a subliniat ca o atare discrepant “poate avea consecinte negative asupra celor in speta, atat din punct de vedere professional, dar si privat, cum ar fi, printer altele, dificultati in a beneficia, in alt stat membru al carui nationali sunt, de efectele juridce ale existentei diplomelor si a altor documente, emise in considerarea unui nume recunoscut intrun stat membru, al carui cetateni sunt deasemenea” (para 36).
Principiul anti- discriminarii nu este orientat, in particular, impotriva oricarui criteriu de comparative (tertium comparationis), dar impotriva unor criteria arbitrare, oricare ar fie ele. In acest context, partea a doua a formulei aristoteliene privind principiul egalitatii , ca este directionat impotriva oricarei atitudini arbitrare constand in tratarea in mod egal a grupurilor diferite, este complementara cu prima, care vizeaza interzicerea oricarei reguli arbitrare la aplicarea tratamentului inegal. Articolul 18 TFUE, individualizeaza criteriul nationalitatii, drept conditie esentiala a comparatiei ce poate avea loc, si care nu trebuie folosit de statele memebre, decat daca poate fi justificat.
In caz contrar, daca partea secunda a formulei aristoteliene este aplicata unei astfel de prohibitii, ea nu mai este complementara, ci interfereaza cu efectele scontate, prin imputarea unei poveri in sarcina statelor membre, de a justifica o atare retinere de a folosi nationalitate drept criteriu. Prin estomparea distinctiei intre articolul 12 TCE si principiul general al anti-discriminarii, Instanta europeana a eludat intrebarea privind existenta unor motive temeinice de a deslusi a doua parte a formulii indicate mai sus, in articolul 18 TFUE (sau daca poate fi introdusa in alte interdictii specifice ale discriminarii, intretinand astfel tratamentul inegal pe baza de nationalitate, sex, rasa, etc.)
Urmare a acestei Hotarari, Belgia a preferat sa nu schimbe legea contestata, ci a decis sa aplice Hotararea pe cale administrative, cand a avut de-a face cu cereri de schimbare nume ale nationalilor belgieni, care mai aveau cetatenie altui stat membru. Aceaste poate fi considerate o solutie fezabila daca nevoia d a adapta sistemul domestic la cerintele recunoasterii ramane o exceptie. Dar a obtine recunoasterea nu va fi intotdeauna o sarcina usoara. Astfel, daca obligatia fiecarui de a se adapta dreptului fiecarui stat membru, in ceea ce priveste statutul personal, devine o problema curenta, atunci schimabari importante in legatura cu dreptul substantial sau cu nivelul dreptului international privat al fiecarui stat membru, sunt iminente. In asa maniera, statele membre se gasesc in postura de a alge intre doua rele: liberalizarea regulilor substantiale in ceea ce priveste statutul personal, in vederea asigurarii libertaii de miscare a cetatnilor europeni, in cadrul Uniunii Europene, sa impuna atenuarea continutului regulilor substantiale in asa fel, incat sa isi piarda identitatea nationala, devenind astfel de nerecunoscut.
Hotararea Curtii din 20 septembrie 2001 in Cauza C-184/99, Rudy Grzelczyk v. Centrul Public de Ajutor Social din Ottignes- Louvain-la-Neuve RCE I- 06193
Intrebare Preliminara trimisa de Tribunalul din Nivelles- Belgia, sectia Litigii de Munca.
Fapte:

Dl. Grzelczyk , de nationalitate franceza, a urmat cursuri de educatie fizica la Universitatea Catolica din Louvain-la-Neuve. In primii trei ani de studii, el a suportat costurile de intretinere, cazare si studii prin acceptarea unor job-uri si prin obtinerea unor facilitati in legatura cu creditul pentru studii. Al patrulea an de studii, fiind cel mai costisitor, a implicat nevoia de a aplica pentru pentru alocatia minima de subzistenta, la Cenetrul pentru Asistenta Sociala din Ottignes-Louvain-la-Neuve (CPAS), denumita si “minimex”, pentru anii 1998/1999. Initial, cererea i-a fost aprobata.
In ianuarie 1999, dreptul la “minimex” i-a fopst retras, intrucat Autoritatea competent a considerat ca trebuie sistat acest drept, pentru ca dl. Grzelczyk era student.
Alocatia a fost introdusa in 1974, iar dreptul la ea era rezervat adultilor de nationlitate belgiana, cu rezidenta in Belgia si care nu erau in posesia unor resurse indestulatoare. In 1987, a fost extins acest drept, incluzand, printer altii, persoane caroara le era aplicabil Regulamentu 1968, privind libertata de miscare a lucratorilor in cadrul Comunitatilor Europene.
Dl. Grzelczyk a sesizat Instanta belgiana competenta, cu o contestatie in anularea deciziei CPAS din 29 ianuarie 1999, constand in oprirea platilor “minimex”.

Intrebari:
Principiul anti-discriminarii pe baza de nationalitate si prevederile in legatura cu cetatenia europeana, exclud dreptul la ajutor social de tip alocatie, acordat sub conditie, constand in crieriul nationalitatii cetatenilor altor Satte Membre (Franta, in speta de fata), in calitatatea acestora de lucratori, in cazul in care aceasta conditie nu se aplica nationalilor Statului Membru Gazda (Belgia, in cazul de fata)?
Raspunsul Curtii:

Principiul anti-discriminarii si prevederile in legatura cu cetatenia europeana, asa cum sunt sunt inscrise in Tratae, exclud acordarea de ajutor social, de tip alocatie, e.g. “minimex”, sub conditie, in cazul nationalilor Statelor Membre, altele decat cel Gazda, atunci cand acestia sunt rezidenti legal pe teritoriul Statului Membru Gazda, in conformitate cu Regulamentul Nr. 1612/68 al Consiliului din 15 Octombrie 1968, privind libertatea de miscare a lucratorilor in cadrul Comunitatii, atunci cand aceasta conditie nu se aplica si nationalilor Statului Membru Gazda.
Motivarea Curtii:
Curtea de Justitie a Uniunii Europene a retinut, in primul rand, ca alocatia “minimex” este intradevar un ajutor social si ca un student Belgian, aflat in aceeasi situatie cu a dlui. Grzelczyk, ar fi indeplinit conditiile acordarii sale. In consecinta, Instanta de la Luxembourg a constatat ca Reclamantul a fost discriminat pe baza de nationalitate, ceea ce este interzis de Tratatele Uniunii Europene.
Curtea Europeana a retinut in motivarea sa ca printre situatiile care cad sub incidenta Tratatelor, se afla acelea care privesc drepturile fundamentale garantate de normele europene, iar in mod deosebit, situatiile care includ exercitiul libertatii de miscare si stabilire in alte State Membre, deasemenea garantat de legislatia primara in legatura cu cetatenia europeana. Statutul cetateanului European este menit a fi unul fundamental, aplicabil tuturor cetatenilor Sattelor Membre, conderindu-le, in ariile de competenta acoperite de dreptul Uniunii Europene, egalitate in fata legi, indifferent de nationalitate.
De la introducerea cetateniei europene in textul Tratatului Comunitatii Europene (TCE), care a intrat in vigoare in 1993, pe 1 noiembrie, nu exista vreo interdictie in sarcina vreunui cetatean european care a urmat cursurile unei Universitati intrun Stat Membru, altul decat cel de origine, de a se baza pe normele care interzic orice discriminare pe baza de nationalitate.
Apoi, Instanta a scos in evidenta si faptul ca Statele Membre pot impune conditii studentilor care doresc sa beneficieze de dreptul de rezidenta pe teritoriul statului lor, in sensul de a declara ca dispun, in conformitate cu Directiva 2004/38/CE, de suficiente resurse proprii sau si pentru familiile lor, atunci cand este cazul, in scopul de a evita de a deveni o povara pentru sistemul de asistenta sociala a Statului Membru Gazda.
Insa, orice analiza trebuie realizata la momentul declaratiei (cu privire la existenta suficientelor resurse), in considerarea faptului ca situatia financiara a studentului se poate schimba in cursul unui interval de timp, independent de vointa sa. Astfel, prevederile Directivei nu interzic studentilor, in mod subsecvent, sa recurga, in caz de nevoie, la serviciul de asistenta sociala al Statului Membru Gazda.
Raportat la cele expuse anterior, raspunsul la sesizarea preliminara a fost favorabil Reclamantului, in sensul ca normele privind nediscriminarea si cetatenia europeana, exclud acordarea de ajutor social, sub conditie, constand in crieriul nationalitatii, care nu este aplicabila si nationalilor Statului Membru Gazda.
In plus, Curtea a respins cererea Guvernului Belgian de a limita efectele temporale ale prezentei hotarari, intrucat prevederile in legatura cu cetatenia europeana sunt aplicabile de la intrarea in vigoare a Tratatului.
Comentarii:
Aceasta Hotarare a fost un reper important, in sensul ca a fundamentat cursul Cauzelor ce au urmat, avand obiect principiul principiul anti-discriminarii si cetateniei europene. Astfel, consecinta a intrarii in vigoare a TCE, articolele 17 si 18, a fost aceea ca Instanta Europeana a pasit judecarea cauzei prin prisma acestor doua principii, in pofida argumentelor invocate de guvernul Belgian si Guvernul Britanic , in sensul ca speta nu cade sub incidenta “ratione materiae” a Tratatului. Analiza s-a dezvoltat sub principiul egalitatii de tratament, in cadrul caruia, orice discriminare este interzisa. S-a retinut ca exista discriminare directa, in considerarea faptului ca singurul criteriu, cel al nationalitatii, are drept rezultat o diferenta de tratament. Astfel, Instanta a comparat situatiile similare, i.e. doi student, unul francez si unul Belgian, si a constat ca in conformitate cu legea belgiana, cele doua categorii de nationalitati sunt tratate diferit, in detrimentul primului
Ruling of 14 October 2008 [.of the Court Grand Chamber] in Case [C-353/06] Stefan Grunkin and Dorothee Regina Paul [2008] ECR I-07639
Hotararea Curtii din 14 octombrie 2008, a Marii camera, in Cauza [C-353/06] Stefan Grunkin si Dorothee Regina Paul [2008] RCE I-07639
Instanta de trimere [Amtsgericht Flensburg – Germany)]

Fapte:
Leonhard Matthias Grunkin s-a nascut pe 27 iunie 1998, in Danemarca, fiu al Dorotheei Paul si al lui Stefan Grunkin, care la acel moment erau casatoriti, ambii de nationalitate germane. Copilul lor avea deasemenea si nationalitate germane si a locuit in Danemarca decand s-a nascut. Numele sau de familie, compus din numele de familie al ambilor parinti, a fost trecut pe certificatul sau de nastere danez, in considerarea faptului ca exista aceasta posibilitate, conform legii daneze.
In 2006, parintii au dorit sa il inregistreze in Registrul de Stare Civila din Niebüll, Germania, cu acelasi nume de familie: Grunkin-Paul. Insa autoritatile germane au refuzat sa inregistreze numele conform cererii parintilor, motivat de faptul ca numele de familie ale cetatenilor germane cad sub incidenta legii germane, care nu permite copilului sa poarte doua nume de familie unite.
Urmare a refuzului autoritatilor germane, parintii au sesizat Instanta germane competent, Amtsgericht Flensburg, care a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu urmatoarele:
Probleme de Drept:
Libertatea de miscare si rezidenta pe teritoriul Statelor Membre- Dreptul International privat in legatura cu numele de familie- Legea aplicabila in functie (doar) de nationalitate- Minor nascut si resident intrun Stat Membru, avand nationalitatea altui stat membru- Nerecunoasterea in Statul membru, al carui national este, a numelui de familie inregistrat in mod legal, in Statul Membru unde s-a nascut si a rezidat/ Dreptul Uniunii Europene exclude dreptul national, care impune cetatenilor europeni sa poarte nume de familie diferit, in functie de Statul unde se intampla se se afle?
Raspunsul Curtii:

Articolul 18 TCE, acum Articolul TFUE, exclude posibilitatea ca autoritatile unui Stat Membru, de a aplica dreptul national, in sensul de a refuza recunoasterea numelui de familie al unui copil, asa cum este inregistrat in alt Stat Membru, unde copilul, asemeni parintilor sai, are doar nationalitatea primului Stat Membru- unde s-a nascut si a rezidat de la nastere.
Motivarea Curtii:
In primul rand, Instanta Europeana, releva faptul ca, in pofida competentei ce apartine Statelor Membre de a legifera in legatura cu numele de famile, acestea trebuie sa urmeze conformitatea cu dreptul european cand isi exercita aceasta competent. Astfel, situatia dedusa judecatii cade sub incidenta dreptului european, datorita faptului ca Leonhard Matthias este cetatean al unui Stat Membru, care a rezidat in mod legal intrun alt Stat Membru.
In cele ce urmeaza, Curtea de la Luxembourg, a retinut ca impunerea folosirii unui nume de familie , pe teritoriul Statului Membru unde persoana are calitatea de national, care este diferita de situatia existenta in Statul Membru de nastere si rezidenta, este de natura a restrictiona exercitoul dreptului stipulate de articolul 18 TCE, acela de libertatte de miscare si rezidenta in cadrul Statelor Membre.
Raportat la cele expuse anterior, Curtea Europeana a sesizat ca mult situatii cotidiene impun o dovada a identitatii, care in mod obisnuit, este asigurata de prezentarea pasaportului. Cum Leonhard Matthias are doar nationalitate germana, competenta de a elibera acest document cade doar in sarcina autoritatior germane, motiveaza in continuare Curtea de Justitie a Uniunii Europene. In consecinta, refuzul autpritatilor germane de a emite acest doscument, rezultat al nerecunoasterii numelui de familie al lui Leonhard Matthias, asa cum a fost stability si inregistrat in danemarca, se traduce in emiterea unui pasaport, de catre autoritatile germane, pe un nume care este diferit de cel inregistrat in Danemarca.
Iar o asemenea diferenta intre numele de familie ale unei singiure persoane, intre documentele germane si daneze este de natura a crea diverse neplaceri pentru Leonhard Matthias’, atat din punct de vedere professional, cat si personal, cu precadere in ceea ce priveste dubiile c ear putea sa apara in legatura cu identitatea sa si cu veridicitatea documente;or care o atesta, dar si cu autencitatea lor.
Avand in vedere aceste constatari, dar si prevederile restrictive ale legii germane, care nu au fost justificate corespunzator, Instanta Europeana a statuat ca dreptul cetatenilor europeni de a circula si de a se stabili pe teritoriul oricarui Stat Membru, exclude actiunea autoritatilor germane de a refuza sa recunoasca numele de familie al lui Leonhard Matthias’, asa cum a fost stabilit si inregistrat in Danemarca.
Comentarii:
Instanta de la Luxembourg a analizat cauza din perspective articolului 18 TEC, acum articolul 21 TFUE, nefacand vreo diferenta intre cetatenie si nationalitate. Curtea a fost in asentimentul partilor, in sensul ca in lumina articolului 12 TEC, acum articlolul 18 TFUE, minorul Leonhard Matthias’, nu este discriminat in Germania, pe baza d nationalitate. Astfel, Instanta a reti ut ca refuzul de a inregistra copilul sub ambele nume de familie, conform legii germane, este indirect discriminatoriu, continuand analiza cu testul proportionalitatii. In acest sens, Comisia a anticipat raspunsul Curtii, argumentand ca atat timp cat crieteriul nationalitatii are drept scop determinarea cu certitudine si continuitate a numelui de familie, in situatia dedusa judecatii, acest resfuz este contrar scopului declarat. Prin urmare, ori de cate ori copilul va trece granita dintre Germania si Danemarca, el va purta un alt nume de familie. In consecinta, Curtea a notat ca legea germane nu exclude intru totul posibilitatea de a conferi copiilor de nationalitate germana, de a purta doua nume de familie. In plus, Guvernul German, a argumentat ca in cazul in care unul din parinti are nationalitatea alui Stat Membru, parintii pot alege sa formeze numele de familie al copilului in conformitate cu legea acelui Stat. Se pare ca principiul egalitatii de tratament este sursa pincipiului anti-discriminarii, din perspectiva articolului 12 TCE, acum articolul 18 TFUE.
O restrictictie a libertatii de miscare a persoanelor de a circula si de a rezida/ stabili in cadrul Uniunii Europene, a cazut sub incidenta articolului 18 TCE, acum articolul 21 TFUE, in acceptiunea Curtii Europene de Justitie, care nu a facut vreo diferenta intre cetatenie europeana si nationalitate.
Hotararea Curtii din 1 Octombrie 2009 (a Marii Camere) in Cauza [C-103/08] Arthur Gottwald v Bezirkshauptmannschaft Bregenz [2009] RCE Pagina I-09117
Intrebare Preliminara, trimisa de Instanta Austriaca [Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg – Austria]

In Fapt:
Dl. Gottwald este de nationalitate germana, rezident in Hamburg, suferind de paraplegie totala, cu lipsa tuturor functiilor de sub a patra vertebra a coloanei vertebrale. In conscinta, un certificat de identificare a unei dizabilitati severe, a fost emis pe numele sau, in Germania.
In 2006, pe 26 august, dl. Gottwald conducea masina proprietate personala pe o autostrada cu taxa, din Austria, catre locatia sa de vacant (din Austria). La un control de rutina, s-a constatat ca nu a platit rovinieta, nelipindu-si discul (care atesta plata rovinietei) pe geamul autoturismului.
Agentul constatator a impus o amenda de 200 Euro, la data de 4 decembrie 2006, impotriva careia dl. Gottwald a declarat recurs la Instanta competenta (Independent Administrative Tribunal of the Province of Vorarlberg).
In motivarea recursului sau, dl. Gottwald, a argumentat ca in considerarea faptului ca suferade paraplegie, pentru care in consecinta i-a fost emis un cerificat pentru persoane cu dizabilitati, el este indreptatit sa primeasca o scutire de la plata rovinietei in Austria, in conformitate cu paragraful 13 (2) al Legii Austrice, asa cum sunt tratate celelalte persoane cu rezidenta sau cu rezidenta obisnuita in Austria.

Probleme de drept:
Libertatea de miscare a persoanelor- Cetatenia uniunii Europene- Articolul 12 TEC- Emiterea unei roviniete scutite de taxa, in considerarea existentei unui certificate pentru persoane cu dizabilitati- Prevederi legale care interzic emiterea unei roviniete scutite de taxa, pentru persone cu dozabilitati care rezideaza sau rezideza in mod obisnuit pe teritoriul national/ Articolul 12 TCE, acum articolul 18 TFUE, urmeaza a fi interpretat in sensul excluderii legislatiei, ca cea din actiunea principala, care restrictioneaza emiterea unei roviniete scutite de taxa, catre rezideaza sau rezideaza in mod obisnuit pe teritoriiul Statului Membru in cauza.
Raspunsul Curtii:
Articolul 12 TCE trebuie interpretat in sensul in care nu este exclusa o regula nationala, ca aceea din contestata in actiunea principala, care restrictioneaza emiterea unei roviniete anuale, scutite de taxa, catre persoane;e cu dozabilitati, care rezideaza sau rezideaza in mod obisnuit pe teritoriul Statului Membru in cauza, inclusiv catre personele care calatoresc in mod regulat, pentru motive personale sau profesionale, catre teritoriul acelui Stat Membru (oricare ar fi acela).
Motivarea Curtii:
In primul rand, Curtea hotaraste asupra admisibilitatii cererii privind Intrebarea preliminara, intrucat Guvernul Austriac a combatut acest aspect, argumentand ca este o natura pur ipotetica, nerelevanta disputei actiunii principale, de moment ce dl. Gottwald nu a aplicat pentru emiterea unei roviniete scutte de taxa, in Austria, in conformitate cu prevederile nationale, pentru a obtine rovinieta corespondenta, scutita de taxa. Instanata Europeana nu a acceptat acest argument, motivand ca interpretarea ceruta de curtea nationala ar putea avea un impact asupra rezultatului actiunii principale, caci Instanta Nationala are puterea de a reduce amenda, in cazul in care dl. Gottwald a fost discriminat pe motive de nationalitate, chiar daca el nu a aplicat pentri emiterea unuei roviniete anule, scutite de taxa.
In cele ce urmeaza, Curtea aminteste de Cetatenia europeana, care este baza pentru orice national al Statelor Membre, care se gaseste intro situatie similara cu a nationalilor al Statului Membru, in cauza, care trebuie tratat la fel. Prin urmare, fiecare cetatean al Uniunii Europene se paote baza pe articolul 12 TCE, acum articolul 18 TFUE. Cum reclamantul din actiounea principala si-a exercitat dreptul de circulatie si rezidenta in cadrul teritoriului Statelor Membre, in vederea peterecerii vacantei intrun alt Stat Membru, este indreptatit sa nu fie discriminat pe baza de nationalitate, in conformitate cu articolul 12 TCE.
Avand in vedere ca legea austrica restrangea emiterea rovinietei scutite de taxa la personele cu dizabilitati, care rezideaza sau rezideaza in mod obisnuit in Austria, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a considerat ca avem de-a face cu o discriminare indirecta, care poate fi justificata doar de motive obiectiove, independente de nationalitatea personelor in cauza, dar si ca trebuie sa fie proportional scopului legitim al prevederilor legale.
Scopul legitim invocat de Guvernul Austriac, i.e. promovarea mobilitatii si integrarea persoanelor cu dizabilitati, dar si dorinta de asigurare a existentei unuei legaturi intre societatea Statului Membru in cauza si beneficiarul scutirii ca cea indicate in procedura principala, urmeaza a fi considerate drept argumente obiective care tin de interesul public, in masura a justifica ideea conform careai conditiile acordarii scutirii, pot afecta libera miscare a cetatenilor in cadrul Uniunii.
In ceea ce priveste testul proportionalitatii, Instanta Europeana a luat in considerare regula ca pentru ca o masura sa fie proportional, aceasta nu trebuie sa depaseasca necesarul cerut, in vederea atingerii scopului propus. Prin urmare, Instanta a analizat problema integrarii si a statuat ca atunci cand acest gen de beneficii sociale nu sunt acoperite de dreptul Uniunii Europene, libertatea Statelor Membre este vasta in legatura cu decizia privind criteriile de care se va uza pentru a stabili gradul de legatura cu societatea gazda. Astfel, Curtea a facut referire la Cauzele Bidar si Förster. Cum normele nationale in cauza nu includeau si conditii suplimentare pentru acordarea scutirii anuale, cum ar fi o perioada minima in care persoana in cauza sa fi rezidat sau sa fi rezidat in mod obisnuit in Austria, Instanta a conchis ca masura contestata este justificata.
Comentarii:
Curtea a urmat intocmai opinia Avocatului General Mazak. Este indicat a mentiona abordarea sa, in sensul in care, acesta a considerat ca problema adusa in fata Instantei Nationaa ar trebui interpretata, in conformitate cu opini Comisiei, prin prisma articolelor 12 TCE si 49 TCE, acum articolele 18 si 56 TFUE. Dl. Gottwald a fost privit ca un beneficiar al serviciilor sociale, sub imperiul prevederilor Tratatului, care stipuleaza conditii specific pentru punerea in practica a principiului anti- discriminarii.
Analiza Curtii in legatura cu principiul anti- discriminarii a urmat pasii binecunoscuti, asa incat a debutat cu analiza principiului egalitatii de tratament, care este o regula fundamentala a ordinii legale europene. Constatand ca criteriul reziodentei constituie discriminare pe baza de nationalitate, acre incalca principiul egalitatii, Curtea a analizat mai departe daca aceasta masura restrictive este justificata, daca este proportional si daca nu excede ceea ce este necesar, in vederea implinirii scopului legitim declarat. Pentru ca a ajuns la concluzia ca masura este proportionala scopului si ca aceasta nu depaseste ceea ce este necesar pentr implinirea scopului, Instanta de la Luxemboug a hotarat ca masura nationala contestata nu cade sub incidenta articlolului 12 TCE, acum articolul 18 TFUE.

Din Jurisprudenta constanta a CJUE, problema integrarii, a legaturii dintre individ si societatea gazda, prezinta o importanta majora. In aceasta maniera, interpretarea Curtii a notiunii de integrare, se aplica in conformitate cu principiul :”de la caz la caz”. Astfel, in speta de fata, criteriul rezidentei, a fost categorisit intradevar drept indirect discriminatoriu, dar justificat de faptul ca nu prevede o conditie suplimentara : de”rezidenta minima”. Spre deosebire decauza, Curtea a uzat de acest argument Cauza Förster, unde Instanta a gasit ca cerinta rezidentei minime era o dovada a legaturii intre intre solicitant (beneficiar) si societatea gazda, motivate de faptul ca normele nationale olandeze prevedeau o definitie oficiala a integrarii, in aceasta cauza, Instanta Europeana a uzat de acest argument, in sensul de a hotara ca o astfel de discriminare este acceptata de normele europene. In plus, trimiterea la Caizele Bidar si Förster, care sunt antagonice prin motivarea si dispozitivul lor, in legatura cu prblema discriminarii, insa problema integrarii este una comuna, purtamd interpretari diferite, in sensul ca ceea ce a fost considerat discriminatoriu in Förster, nu a fost considerat la fel in Bidar!
Pentru a ajunge la aceste rezultate diferite, Instanta a analizat principiul egalitatii de tratament din perspectiva regulii integrarii, statuand ca daca un individ nu este sufficient de legat financiar cu societatatea gazda, Statul membru Gazda este indreptatit de sistemul de drept european sa discrimineze pe cei care nu integrati corespunzator!
Poate ca aceasta Cauza ar fi trebuit analizata si din perspective principiului certitudinii legale. Acest principiu de drept este unul fundamental al dreptului european, care impune Statelor Membre, in ariile acoperite de dreptul Uniunii, sa legifereze in mod clar si précis, asa incat individual sa fie in masura sa prevada, fara echivoc, care ii sunt drepturile si obligatiile. Scopul sau este acela de a asigura ca situatiile si relatiile legale, in lumina dreptului european, sunt previzibile! In aceasta situatie, a stiut dl. Gottwald care ii sunt drepturile (sa aplice pentru o scutire de rovinieta, conform articolelor 21 si 56 TFUE) si care ii sunt obligatiile in calitate de cetatean european? Cum este in Germania atunci? Beneficiaza de o scutire asemanatoare in Germania? Insa conform argumentelor invocate de Avocatul General si Comisia UE, ca beneficiar de servicii sociale, in calitatea sa de turist, aflandu-se temporar in Austria, dl. Gottwald a fost discriminat justificat pe baza de nationlitate.
Hotararea Curtii din 12 iulie 2005 (a Marii Camere) in Cauza [C-403/03] Egon Schempp v Finanzamt München [2005] RCE I-06421
Referred by [Bundesfinanzhof – Germany]
Instanta de trimitere: Curtea Federala Fiscala (una dintre cele cinci instante supreme)
Fapte:
Urmare a divortului, dl. Schempp, de nationalitate germane, resident in Germania, platea pensie de intretinere fostei sotii, resident in Austria.
Dl. Schemm a dorit sa deduca aceste sume, in conformitate cu legea germana corespondenta. Oricum, in controlului dosarului sau fiscal, autoritatile competente au refuzat dreptul de a deduce pensia de intretinere, intre anii 1994- 1997, pe motiv ca nu a primit adeverinta de la autoritatile fiscale austriece, care sa dovedeasca faptul ca fosta sa sotie, platea impozit pe venitul reprezentand pensie de intretinere, in Austria.

Dl. Schempp nu a putut obtine o atare adeverinta, datorita faptului ca legea fiscala austriaca, exclude, in principiu, impozitarea pensiilor de intretinere si nu permite deducerea lor. Inscrisurile de la dosar, au dovedit ca dl. Schempp ar fi fost in masura sa deduca intreaga pensie de intretinere platita fostei sotii, daca aceasta ar fi fost resident in Germania. In acest caz, ea nu ar fi platit vreun impozit pe venitul reprezentand pensie de intretinere, caci acesta era mai mic decat pragul minim taxat in Germania.
Probleme de Drept:
Cetatenia Uniunii Europene- articolele 12 TCE si 18 TCE- Impozit pe venit- Dreptul de a deduce sumele platite cu titlu de pensie de intretinere, de catre un platitor resident in Germania, catre fosta sotie, resident in Austria- Dovada impozitarii pensiei de intretinere in acel Stat Membru. Primul paragraf al articolului 12 TCE si al articolului 18 TCE trebuie interpretat in sensul interzicerii unui platitor resident in Germania, de a deduce din venitul sau impozabil in acel Stat Membru, pensia de intretinere platita fostei sotii, rezidente in Austria, conform legislatiei nationale, aplicabila procedurii principala, in cazul in care acesta ar fi fot indreptatit la deducerea vizata, daca ar fost inca rezident in Germania ?
Raspunsul Curtii:

Primul paragraf al articlolelor 12 si 18 TCE trebuie interpretate in sensul ca nu se opun dreptului unui contribuabil/ platitor, resident in Germania, de a fi intro imposibilitate, de a deduce din venitul sau impozabil, conform legislatiei nationale in procedura principala, pensia de intretinere platita fostei sotii, resident in alt Stat Membru, unde acest venit nu este impozitat, asa cum ar fi fost indreptatit sa procedeze daca ar fi fost inca resident in Germania.
Motivarea Curtii:

In primul rand, Curtea si-a verificat competenta, in sensul de a constata daca situatia dedusa judecatii cade sub incidenta dreptului european. Astfel, vazand ca desi petentul, i.e. dl. Schempp nu si-a exercitat dreptul instituit de articolul 18 TCE, acum articolul 21 TFUE, fosta sa sotie a facut acest lucru, asa incat situatia excede limitele interne/ nationale, in legatura cu efectele produse in legatura cu posibilitatea de a deduce plati, din punct de vedere fiscal, Instanta Europeana a conchis ca speta urmeaza a fi analizata in conformitate cu normele de drept european.
In legatura cu primul paragraf al articolelor 12 si 18 TCE, acum articolele 18 si 21 TFUE, acesta trebuie interpretat in sensul ca acestea nu se opun imposibilitatii rezultate din aplicarea legii nationale germane, de exercitare a dreptului de a deduce pensia de intretinere din venitul impozabil, de catre un resident al unui Stat Membru catre un resident al altui Stat membru, unde pensia nu este impozitata, asa cum ar fi fost inderptatit sa o faca daca sotia sa ar fi fost inca reszident in acelasi Stat Membru, conform legislatiei nationale, i.e. germane.
Curtea a notat deasemenea ca articolul 12 TCE, acum articolul 18 TFUE, nu priveste diferentele de tratament ce pot exista in legatura cu personele fizice sau juridice, subiecte ale jurisdictiei comunitare, care pot aparea in urma unor divergente ce exista intre diferite State Membre, atat timp cat aceste efecte se adreseaza tuturor, in conformitate cu criteria obiective, care nu fac referire la nationalitate.
In plus, Tratatele nu ofera garantii unui cetatean european, in sensul ca daca isi muta activitatea intrun alt Stat Membru, altul decat cel in care a rezidat , acesta va fi ferit de normele fiscale ale Statului Gazda. In considerarea diferentelor legislatiilor fiscale ale Statelor Membre, un astfel de transfer poate fi in avantajul sau in dezavantajul cetateanului european, in ceea ce priveste impozitarea indirecta, in functie de circumstante. Acest principiu, a considerat Curtea, este aplicabil a fortiori, si situatiei in care persoana in cauza nu si-a exercitate acest drept, de libera circulatie, dar care sustine ca este victim unei diferente de tratament, rezultate din schimbarea rezidentei de catre fost sotie, in alt Stat Membru.
Comentarii:

Instanta de la Luxembourg a procedat fara ezitare a analiza legislatiei fiscale germane, aplicabile unui cetatean german, resident in Germania. Petentul a fost pus intro situatie dezavantajoasa, in legatura impozitarea pensiei de intretinere, in consecinta faptului ca fosta sa sotie s-a mutat in Austria. Curtea a considerat ca aceasta situtaie este departe de a fi una interna, avand in vedere ca fost sa sotie si-a exercitat dreptul de libera miscare in cadrul Uniunii, asa incat dl. Schempp a fost indreptatit sa faca uz de articolele 12 si 18 TCE, acum 18 si 21 TFUE, desi in cele din urma, normele germane la care s-a facut referire, nu au fost intro totala neconformitate cu aceste prevederi.
Considerand ca nu exista discriminare in conformitate cu articolul 18 TFUE, rezultata din diferentele existente intre regimurile fiscale ale Statelor Membre, Curtea a statuat ca nu este vreo diferenta de tratament, in aplicarea principiului egalitatii de tratament. Astfel, Instanta a considerat ca plata pensiei de intretinere unui beneficiar resident in Germania nu poate fi comparata cu plata pensiei de intretinere unui beneficiar resident in Austrai. Beneficiarul este subiect, in cele doua situatii expuse mai sus, unor regimuri fiscale diferite. In consecinta, pentru ca nu exista vreo incalcare a principiului egalitatii de tratament, nu exista nici discriminare, conform articol 18 TFUE.
In ceea ce priveste prevederile articolului 21 TFUE (cetatenia Uniunii), Instanta Europeana a urmat Opinia Avocatului General, asa cum a fost exprimata la punctul 39, si a hotarat ca diferentele existente intre regimurile fiscale, nu pot restrange libertatea de miscare si de rezidenta in cadrul Uniunii Europene, asa cum este stipulata in Tratate, asadar nici in lumina acestei norme, Curtea nu a gasit vreo discriminare.
Avocatul General in aceasta Cauza, a mentionat la punctul 34 al Opiniei sale, ca situatia dedusa judecatii este rezultatul unei lipse de coordonare intre sistemele fiscale ale Statelor Membre si ca aceasta poate fi rezolvata doare de legislatorul comunitar. Oare asta inseamna ca o armonizare a sistemelor fiscale ale Statelor Membre, la nivel european, ar fi binevenita?
Cazul Bancii Nationale a Islandei, din perspectiva principiului anti- discriminarii.
Pe 26 mai 2010 Autoritatea de Supraveghere a Asociatiei Liberului Schimb a emis o scrisoare de notificare formala, Islandei, pentru nerespectarea unor acte normative europene, printer care si articolul 4 din
In 1994, Uniunea Europeana a adoptat Directiva 94/19/CE privind nivelul minimului garantat la depozite, in vederea obtinerii unei minime armonizari in legatura cu politicile de protective a depozitelor bancare, in statele membre. Astfel era stipulate in Directiva “protectia depozitelor este un element essential in constructia pietei interne si un supliment indispensabil al sistemului de supraveghere al institutiilor de credit”.
Protectia depozitelor este obtinuta prin indeplinirea de catre institutiile de credit a cerintei privind aderarea la un Fond de Garantare Minima (DGS- Deposit Guarantee Scheme). Fiecare astfel de fond, garanteaza oricarui depozitar returnarea unei sume de pana la 20 000 Euro, in caz de faliment. In ceea ce priveste alegerea nivelului de 20 000 Euro, Directiva prevedea “pe de-o parte minimul garantat(…) nu ar trebui sa lase o proportie prea mare in privinta depozitelor fara protective in interesul, atat al protectiei consumatorului, cat si al stabilitatii sistemului financiar.” Dar Directia stipuleaza deasemenea ca “pe de alta parte , nu ar fi potrivita impunerea unui nivel de protectie, pe teritoriul intregii Comunitati, caci aceasta ar putea, in anumite cazuri, sa aiba efectul de a incuraja managementul incorrect al institutiilor de credit”. In propunerea de Directiva (COM(92)188 final) putem observa ca “fara o dovada empirica directa privind marimea si distributia conturilor bancare, pare rezonabila incercarea de a stabili un minim de acoperire, pe teritoriul Comunitatii, pe baza celor existente (i.e. 1992), raportat la Fondurile de Garantare al Statelor Membre. Daca cele doua state cu un nivel ridicat de acoperire: Germnia si Italia, sunt excluse, impreuna cu cele care nu garanteaza in vreun fel: Grecia si Portugalia, media acestora este aprox. 15 000 Euro, motiv pentru care a fost aleasa aceasta cifra. In urma unei modificari aduse, in faza legsilativa, cifra a fost crescuta la 20 000 Euro, astfel incat, in final, Directiva prevede:”ar parea rezonbil ca minimul garantat si armonizt s fie stability la 20 000 Euro ”.
O perioada de tranzitie a fost agreata din 1.01.1994 pana la 31.12.1999, in care Sattele Membre aveau libertatea de a stabili minimul garantat intre 15 000 Euro si 20 000 Euro (art. 7.1). De la implementare nivelului minimului garantat de 20 000 Euro, au intervenit schimbari substantiale, in concordant cu prevederile Directivei, care la art. 7.5 stipula ca”nivelul minimului garantat de 20 000 Euro este revizuit o data la cinci ani”, iar prima revizuire nu poate avea loc inainte de 2005. Directiva prevedea deasemenea ca in cazuri necesare, Comisia va inainta Parlamentului European si Consiliului o propunere pentru o Directiva care sa modifice suma nivelului minim garantat. Ori acest lucru s-a si intamplat, 15 ani mai tarziu, in urma debutului crizei financiare din 2008. Astfel, Directiva din martie 2009 a impus Statelor Membre sa creasca nivelul de acoperire a Schemelor de Garantare a Depozitelor, mai intai la 50 000 Euro, apoi la 100 000 Euro, asa cum este reglementat si in prezent, conform Directivei 2014/49/CE din 16 aprilie 2014, care modifica substantial cadrul pre-existent al Schemelor de Garantare Depozitelor, inclusive cu privire la perioada in care banii de rambursat catre deponenti vor fi disponibili.

In aplicabilitatea principiului anti- discriminare, se retine mai mult decat decat un tratament echitabil, in sens formal. Astfel, acest principiu priveste atat discriminarea directa, cat sip e cea indirect. El nu este limitat la efectele de natura materiala asupra normelor de drept material, dar produce efecte si asupra procedurii, de exemplu asupra: sarcinii probei, necesitatii suprematiei practicilor care nu restrang activitatea comerciala, controlului legalitatii si chiar necesitatea de protective intermediara.

Acest principiu a beneficiat de o importanta deosebita in aplicarea dreptului Uniunii Europene in aria libertatii de miscare a lucratorilor, dar nu a fot limitat la aceasta. Discriminarea pe baza de nationalitate este interzisa chiar si in cadrul procedurilor penale in fata unei Instante Nationale.. Principiul anti-discriminarii, asa cum rezulta din art. 4 Acordul privind SEE (Spatiul Economic European), are un scop mai vast al aplicarii decat formularea expresa a articolelor care sunt bazate pe acest principiu.
Art. 4 al Acordului privind SEE reproduce primul paragraph al articolului 18 al TFUE. Acesta reda principiul egalitatii de tratament al cetatenilor oricarei parti contractante cu cel al cetatenilor celorlalte parti contractante.
Semnificatia art. 4 din Acordul privind SEE este acela ca unui stat membru al SEE (inclusiv Romania, care a dobandit aceasta calitate prin statului de membru al Uniunii Europene) ii este interzis sa promulge vreo lege sau sa adopte vreo masura administrativa care ar implica un tratament diferit al cetatenilor SEE, cu cei ai propriilor cetateni, in sensul discriminarii.
In 2010, Curtea Asociatiei Liberului Schimb (EFTA in limba engleza: European Free Trade Association), a pronuntat o hotarare in acest domeniu, in Cauza E-5/10 – Dr. Joachim Kottke v Präsidial Anstalt si Sweetyle Stiftung.
In fapt, reclamantul (Dl. Kokkte), in calitate de avocat al defunctului sau client, cu sarcina de executor testamentar, a atacat hotararea curtii regionale Berlin (Landgericht) care impunea obligatia unui reclamant strain, care nu rezida in Liechtenstein, sa depuna o cautiune. Motivele actiunii sale erau legate de incompatibilitatea acestei hotarari cu Acordul SEE, in considerarea faptului ca reclamantii rezidenti nu erau obligati la fel.

Curtea Nationla, sesizata cu actiunea principala, a trimis catre Curtea Asociatiei Liberului Schimb, conform art. 34 din Acordul privind SEE, un aviz consultative privind interpretarea art. 4 al Acordului SEE. In principiu, Instanta Nationala a intrebat daca regula nationala (prevazuta de Codul de Procedura Civila) care impune reclamantului nerezident in Liechtenstein, plata unei cautiuni, in vederea executarii unei hoatarari a Curtii din Liechtenstein din cadrul unei dispozitii legale straine, cade sub incidenta articolului 4 din Acordul SEE privind anti-discriminarea.

Curtea Asociatiei Liberului Schimb (EFTA) a observant ca Liechtenstein nu este parte a Conventiei Bruxelles I (Conventia de la Lugano din 1988), nici parte a Conventiei Bruxelles II (Conventia de la Lugano din 2007), dar ca este parte la alte doua Acorduri bilaterale, privind executarea hotararilor unei Instante straine.

Pe baza concluziilor depuse si in conformitate cu jurisprudenta constanta, Curtea a decis ca va hotara doar asupra problemei discriminarii, prevazuta de articolul 4 din Acordul SEE. Instanta a statuat ca in lipsa unei armonizari in domeniu, cade in sarcina sistemelor juridice din fiecare stat membru SEE sa adopte regului procedurale aplicabile actiunilor care urmaresc protejarea intereselor ce deriva din dreptul SEE, cu derogarile aferente. In principiu, reglementarile juridice privind procedurile nationale nu pot discrimina persoanele carora dreptul SEE le confera dreptul la tratament egal, sau sa restrictioneze libertatile fundamentale garantate de dreptul SEE.

Curtea Asociatiei Liberului Schimb, in analiza spetei, a facut trimitere si la jurisprudenta Curtii de Justiie a Uniunii Europene, i.e. Cauza Cowan, unde reclamantul a afirmat ca normele franceze care exclud de la plata compensatiei in caz de violenta, a nerezidentilor, in comparative cu rezidentii, constituie discriminare pe baza de nationalitate, care duce la resrangerea libertatii de circulatie a persoanelor si serviciilor (turistii nu pot circula liber in alt Stat Membru pentru a obtine servicii acolo).
Aceasta Instanta, Curtea Asociatiei Liberului Schimb a subliniat ca promovarea activitatii transfrontaliere este un obiectiv fundamental al Acordului Asociatiei Liberului Schimb si a decis ca in speta de fata exista discriminare indirecta, conform articolului 4 din Acordul Asociatiei Liberului Schimb. Cu privire la justificarea bazata pe interesul public, prevederea nationala trebuie sa fie necesara si proportional.
Guvernul Liechtenstein-ului a invocat, in aparare, scopul legitim bazat pe obiectivul de politica publica, de a proteja buna functionare a sistemului judiciar, care ar fi pereclitat daca un parat nu ar putea sa puna in executare o decizie asupra cheltuielilor de judecata, impotriva reclamantului care a pierdut procesul.

Instanta Asociatiei Liberului Schimb a considerat ca prevederile contestate, existente in Codul de Procedura Civila, constituie discriminare indirecta, in conformitate cu articolul 4 Acordul Asociatiei Liberului Schimb, dar a lasat la latitudinea Instantei nationale sa decida daca exista si justificare in sensul existentei unui interes public de a protej sistemul judiciar, daca sunt necesare si proportionale, intro analiza de la caz a caz.

Apoi, in 2010, Curtea Asociatiei Liberului Schimb (ALS) a pronuntat o hotarare in Cauza E-2/10- Þór Kolbeinsson si Islanda.

Obiectul acestui dosar a fost legal de compatibilitatea dreptului islandic cu prevederileDirectivelor 89/391/CEE, 92/57/CEE si cu articolul 3 din Acordul SEE, privind protectia muncii (siguranta si sanatatea lucratorilor) si raspunderea angajatilor si angajatorilor in legatura cu accidentele de munca. Reclamantul a urmarit atragerea raspunderii statului pentru interpretarea incorecta a Directivelor indicate anterior.

Astfel, in fapt, in 2001, 28 iulie, Reclamantul, de profesie dulgher, lucra impreuna cu doi colegi la constructia unui centru de cumparaturi, numit Smáralind, pe teritoriul Islandei, cand a suferit accidentul. Acesta a cazut de la cinci metri, fiind afectat fizic, atat permanent, cat si temporar. Solicitand compensatie de la angajatorul sau, in 2005 Curtea Suprema a Islandei a respins actiunea sa.
Ulterior, in 2009 , Reclamantul a sesizat Instanta din Reykavik (Héraðsdómur Reykjavíkur), solicitand compensatie de la Parat, Statul Islanda, pentru pierderile sferite in urma respingerii actiunii sale de catre Curtea Suprema de Justitie, prin hotararea din 20 decembrie 2005. Actiunea sa s- aintemeiat pe motivul ca hotararea Curtii Supreme a fost o consecinta a nerespctarii de catre Islanda, a obligatiilor impuse de Acordul SEE, in sensul de a implementa directivele mentionate in dreptul islandic.
Cateva luni mai tarziu, Curtea nationala a decis sa sesizeze Curtea ALS pentru un Aviz Consultativ, decizie care a fost mentinuta de de Curte Suprema a Islandei, cu ocazia recursului declarat in cauza. Prima intrebarea deferita a privit conformitatea dreptului islandic care a include masuri care atrageau raspunderea lucratorului, in lumina dreptului national, pentru tot sau in mare parte, a prejudiciului suferit in urma unui accident de munca, datorita propriei sale conduit si neglijente, in cazul in care s-a stabilit ca angajatorul nu s-a conformat, din proprie initiative, cu normele de protective a muncii, cu prevederile Directivelor 89/31/CEE si 92/57/CEE, din perspective articolului 3 din Acordul SEE.
Articolul 3 din Acordul SEE stipuleaza (Principiul Loialitatii): ”Partle contractante vor lua toate masurile aferente, de natura general sau particulara, pentru a asigura indeplinirea scopului prezentului Acord…”

Dupa ce a observant ca ambele Directive priveau si Asociatia Liberului Schimb, Curtea ALS a afirmat ca in Islanda exista doua feluri de reguli aplicabile raspunderii angajatorilor in legatura cu pagubele datorate accidentelor de munca. Primul fel este bazat pe raspunderea delictuala. Al doilea izvoraste din cadrul dreptului muncii si prevede ca un angajat va primi indemnizatia de asigurare, independent de raspunderea delictuala.

Raspunsul dat de Curte la prima intrebare, a fost ca nu exista compatibilitate in situatia in care un lucrator este tinut raspunzator, conform raspunderii delictuale, pentru tot sau mare parte din prejudicial suferit in urma unui accident de munca, datorita propriei conduit sau neglijente, cand s-a stabilit ca angajatorul nu s-a conformat din proprie initiativa, la regulile privind protectia muncii.

Curtea ALS a subliniat ca pot exista situatii in care un angajat a produc un accident din proprie culpa sau neglijenta. Insa chiar in atare circumstante, un refuz categoric de a acorda compensatie, ar fi disproprtionat si contrar Directivelor, cu exceptia unor cazuri rare, in care angajatul poate fi invinuit in mod substatiale de producerea accidentului, comparative cu angajatorul.

A doua intrebare s-a referit la problema daca un stat ALS poate fi tinut raspunzator, sub incidenta dreptului Spatiului Economic European, pentru prejudicii suferite de un lucrator care a fost ranit intrun accident de munca si care, datorita unei incorecte transpuneri a Directivelor 89/31/CEE si 92/57/CEE in dreptul national, pentru pierderile suferite de acesta, datorate propriei neglijente.

Pentru a se pronunta, Curtea a subliniat ca trebuie indeplinite trei conditii, pentru a atrage raspunderea unui stat membru SEE pentru incalcarea obligatiilor, din perspective dreptului SEE. Acestea sunt: norma juridical incalcata sa protejeze drepturile individuale, incalcarea sa fie sufficient de serioasa si de durata, dar si existenta legaturii de cauzalitate intre incalcarea obligatiei, ce incumba Statului, si prejudicial suferit de cealalta parte. Aceste conditii fiind cumulative.
Este de remarcat argumentul invocate de Guvernul Norvegian, ca spre deosebire de Dreptul UE, unde hotararile instantelor nationale pot duce la atragerea raspunderii statului pentru aplicarea incorecta a dreptului UE, dreptul SEE nu prevede vreo baza pentru atragerea raspunderii statului in urma aplicarii incorecte a dreptului SEE de Instantele nationale. In consecinta nu poate exista atragerea raspunderii statului in cauza aceasta.

Curtea ALS a raspuns la doua intrebare in mod afirmativ, statuand ca un stat SEE poate fi tinut raspunzator pentru incalcarea normei privind neglijenta, aspect intrinsic al Directivelor indicate, prin prisma articolului 3 din Acordul SEE. A lasat la latitudinea instantei nationale sa determine daca incalcarea respective este atat de serioasa, incat sa atraga raspunderea Statului Islanda.

Curtea, in mod repetat, a sustinut ca in analiza raspunderii statale, un factor essential in constituie gradul ridicat al importantei incalcarii dreptului SEE, prin exercitiul puterii sale legislative, in sensul in care si-a manifestat aceste puteri in mod excesiv, ignorand limitele. Importanta incalcarii, in sensul aratat mai sus, se determina in functie de criteriile clarittaii si preciziei normei incalcate, nivelul de discretie lasata de norma autoritatilor nationale, dar si daca paguba a fost intentionata si daca eroarea judiciara este scuzabila sau nu.

Articolul 3 din Acordul SEE a facut obiectul mai multor cauze pe rolul Curtii de Justitie Europene, iar prin urmare I s-a atribuit un scop mult mai larg si continut, in conformitate cu caracteristicile Spatiului Economic European.

Consumator vs. profesionist

August 20th, 2019 | Posted by Avocat Duca Diana in Uncategorized - (Comments Off on Consumator vs. profesionist)

C

Preambul. Legislația Europeană și națională asigură o protecție sporită Consumatorului de servicii de care beneficiază în urma încheierii unui contract cu un profesionist. Este această excepție justificată dar și proporțională cu scopul prevederilor care favorizează consumatorul? Răspunsul îl vom da în câteva spete reale în cele ce urmează:
1 Consumator vs. Banca x .  Incepând cu anul 2007/2008 consumatorii au agreat credite în monedă străină cu precădere pentru achiziționarea unei locuințe. Scopul consumatorilor era acela de a cumpăra un bun imobiliar în schimbul plății unei rate lunare compusă din debitul principal dobânzi și comisioane. Debitorii creditului sunt împovărați până la limita subzistenței de nivelul foarte mare al ratei, de aceea decid să acționeze în judecată Banca x pentru a anula unele clauze considerate abuzive pentru că nu au fost negociate în mod real și care fac ca prețul contractului să crească chiar de trei ori iar rata chiar de patru în cazul CHF- francilor elvețieni. Printre clauzele considerate abuzive la început de către consumator apoi confirmatte de instanța de judecată se numără clauzele privind comisioanele de administrare, dobânda care nu este fixă, ci variabilă în funcție de dorința exclusivă a profesionistului Banca x și clauzele care privesc cursul valutar. In ceea ce privește primele două, dobânda și comisioanele, instanța de judecată română a fost fermă și a avut o jurisprudență constantă în sensul înlăturării lor din contract protejând astfel consumatorul de o practică comercială nelegală, abuzivă conținută de contractul de adeziune pe care consumatorul l-a semnat fără să îl negocieze. Situația este ambiguă și nu la fel de constantă în ceea ce privește cursului valutar. Miza este mult mai mare pentru că acesta a crescut pana în prezent aproape la nivelul monedei euro. In esență consumatorul solicită restituirea sumelor încasate nelegal de către Banca x în urma constatării nulitatii absolute a clauzei care impune ca riscul valutar să fie suportat exclusiv de către consumator sumele. Acestea vor fi considerabile pentru averea imputinata a Consumatorului, mai ales că aceste sume urmează a fi restituite în lei, actualizate cu dobânda legală și rata inflației până la momentul plății efective. Aceste contracte sunt esențiale pentru existența multor consumatori, mai ales români întrucât  privesc un aspect esențial al vieții a lor, dobandirea unei locuințe, așa încât este firesc să se îndatoreze, dar să poata să prevadă la momentul în care încheie un astfel de contract pecuniare,  ce rată va avea de plătit și pe câți ani. Totusi unele Instante naționale au dat câștig de cauză pe contracte identice unor consumatori, pe aceeași legislație a protecției consumatorului incidenta atât națională cât și Europeană, altele însă nu. Acum ce efecte are această jurisprudență lipsită de consistență supra societății consumatorilor urmează să apreciem fiecare dintre noi și să urmărim diverse soluții legale care mai pot fi luate sau nu în scopul protecției consumatorilor și aplicării legislației corespondente în mod corect, acestea incluzand drepturi si libertati fundamentale, asa cum rezulta din Tratatele Internationale la care Romania este parte, cu precadere Dreptul la un proces echitabil si al o cale de atac eficienta si Principiul anti- discriminarii.

2. Consumator vs. agenție de turism. Consumator cetățean român încheie un contract de servicii turistice cu societatea comercială x pe o destinație în afara Uniunii Europene, ce a fost implicată în ultimii ani în diverse conflicte civile sau armate. Cu o săptămână înaintea datei de plecare are loc un eveniment tragic- un carnagiu- un Atac asupra unor creștini dintr un locaș de cult, rezultat cu circa 400 de morți și mai multe sute de răniț Consumatorul, văzând acest lucru încearcă să renegocieze contractul, solicitând societății comerciale altă destinație, desigur cu plata unei diferențe de bani. Societatea comercială refuza acest lucru în mod categoric. Concret, Consumatorul a solicitat să I se restituie o sumă de bani sau să I se găsească o variantă potrivită, justificata si proportional, atât cu câștigul încasat de către companie dar și cu siguranța proprie. Cu ocazia renegocierii contractului/încercării de renegociere a contractului, consumatorul arată societății comerciale răspunsuri de la instituțiile naționale competente (Sectia Consulara a Ministerului de Afaceri Externe) care confirmă faptul că există un risc foarte ridicat pentru cetățenii români de a călătorii în zona afectată de conflict, acolo fiind instituită stare de urgență. Eforturile Consumatorului de a rezolva conflictul pe cale amiabilă nu dau roade, acesta fiind pagubit cu prețul contractului pe care l-a plătit. Prin urmare, se adresează instanței de judecată pentru a- și recupera suma nelegala, cu care compania s-a imbogatit fără justă cauză. Din nou, nu avem de a face cu o jurisprudență constantă a instanțelor române cu atât mai mult cu cât consumatori nu își cunosc drepturile ci doar obligațiile impuse de contractele de adeziune, unde nu au vreo posibilitate de a negoc/ renegocia vreo clauză. Să vedem ce va decide instanța în această speță, raportat la drepturi fundamentale de cetățeanului- Consumator roman, dar  și european la viață, la siguranță la un proces echitabil, și altele asemenea…

3. Consumator vs. companie de transport aerian de pasageri. Cetateanul X, care nu  Călătorește în scop de serviciu ci în calitate de persoană fizică, agrează cu compania x, un contract de transport aerian persoane îmi scopul de a participa la ultimul concert al formației sale preferate. Cu putin timp inaintea zborului, acesta este anunțat de către serviciul clienți al companiei că zborul său a fost anulat din cauza unei greve. Pe de altă parte alte companii aeriene nu au anulat zboruri, aceasta fiind singura care a anulat zborul. Urmare a anulării acestui zbor, consumatorul, al cărui scop era să participe la ultimul concert din cariera,  falormației sale preferate,  este astfel păgubit atât prin timpul pierdut, dezamăgirea suferită, banii pe care i-a plătit ca: preț al contractului de transport aerian de persoane, al biletului la concert., dar și al transportului de la destinația sa către aeroportul de plecare, alimente necesare drumului, etc.. Ce soluții are acest consumator? 1 să se resemneze necunoscând- și drepturile sale în calitate de consumator: ca de exemplu cazul anulării unui zbor poate obține daune materiale cu titlu de compensație suma de maximă de 600 de euro și altele… sau 2: să se adreseze instanței de judecată în vederea prezervării drepturilor  sale de consumator păgubit, solicitând nu doar compensația anterior amintita, ci și alte sume pentru care compania aeriană de transport aerian este raspunzatoare,  obligația de plată putand saii incumbe datorită culpei de care a dat dovadă și a legăturii de cauzalitate între anularea zborului și imposibilitatea Consumatorului de a-si realiza scopul pentru care a achiziționat biletul de transport. Această speță este cu atât mai interesantă cu cât consumatorul este cetățean roman, iar compania aeriană de transport aerian nu are subsidiare pe teritoriul României. Din acest punct de vedere, profesionistul consideră că, in mod exclusiv, competența de soluționare a oricărui litigiu aparține instanței din țara unde aceasta are sediul principal, i.e. Irlanda. Acest lucru ar însemna că orice client nemultumit, poate milioane de clienți, sa se adreseze unei singure instante, indifferent de nationalitatea lor si de calitatea lor de cetateni europeni… Cu siguranță, prevederea ca cei nemulțumiți să se adreseze doar acelei instanțe, rezulta din nou intrun contract care nu a fost negociat consumatorul, acesta nefiind în postura de a negocia această clauză inserată abuziv în contractul de adeziune, printro anexă.  Importanța este una majoră a competenței pentru averea Consumatorului ar fi afectat în mod negativ de obligația de a se adresa unei instanțe străine în această materie există Regulamentul 1512, care însă exclude de la aplicarea situațiile în care consumatorul cumpără un bilet de transport, dar nu și de servicii turistice, așa încât acesta pare aplicabil dar nu este. Considerăm că dreptul consumatorului de a cere daune nu se reduce doar la cele material, cât se refera și la cele morale, neexistând vreo norma care să interzica Expres acest lucru. Sigur că acestea trebuie a fi dovedite. Să facem o comparație: dacă consumatorul x nu se duce la concert, ci se duce să sufere o operație menită să îi salveze viața, însă compania de transport aerian,  anulează zborul. este compania direct răspunzătoare/ culpabilă pentru consecințele suferite în mod nemijlocit de către consumator? Noi considerăm că da! Urmează să vedem Și dacă instanța de judecată are acceasi viziune și aplică legile protecției consumatorului în mod corect legal și raportat la scopul pentru care acestea au fost au intrat în vigoare, fara a discrimina cetateanul roman/ European…

Drepturile Procedurale in Dreptul Penal European (ro)

June 30th, 2015 | Posted by Avocat Duca Diana in EU Law | Romanian Law - (Comments Off on Drepturile Procedurale in Dreptul Penal European (ro))

In cursul lunii iunie a acestui an, am avut deosebita onoare de a aprofunda cunstiintele in materia drepturilor procedurale in procesul penal, la nivel european. Prilejul a fost ocazioinat de organizarea de catre Institul National de Magistratura, alaturi de Consiliul Superior al Magistraturii si alti parteneri externi a Seminarului Drepturi procedurale în dreptul penal al Uniunii Europene, in cadrul proiectului: JUST/2013/JPEN/AG/4496. Evenimentul s-a desfasurat exclusiv in limba engleza, pentru avocati fiind alocate doua locuri, la nivel national. Pentru ca importanta acestor drepturi nu poate fi contestata, evenimentul s-a bucurat de prezenta unor experti, unor magistrati, unor avocati, juristi care au identificat pentru fiecare participant al procesului penal, drepturile de care beneficiaza, sau ar trebui sa beneficieze, conform legislatiei europene, dar si in ce masura aceste norme sunt transpuse in mod veritabil in legisatia noastra, cu precadere, dar si in cea a altor state membre ale Uniunii Europene, e.g.: Spania, Italia Polonia sau Bulgaria, state ce au avut reprezentanti de seama la acest eveniment.

Vorbind de drepturi procedurale, ne referim la drepturile partilor in procesul penal, dar si la cele ale subiectilor procesuali principali (suspect, persoana vatamata), cat si a altor subiecti procesuali: martor, expert, interpret, agentul procedural, etc. Aceste drepturi procedurale, sunt expuse de norme europene, e.g. Directiva 2010/64/UE, Directiva 2013/48/UE (termen limita de transpunere: noiembrie 2016), Directiva 2012/13/UE, si transpuse in legislatia nationala, pentru a le putea da eficienta, devenind astfel izvor de drept primar. Astfel, in orice act intreprins de organul de cercetare penala, cat si in fata instantei, urmatoarele drepturi pot fi exercitate de catre particiantii la procesul penal: dreptul de a fi asistat de un avocat, dreptul la interpret, dreptul de a informa o a treia persoana privind lipsirea de libertate, dreptul de a nu declara, dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat, accesul la dosar si altele. De remarcat este ca in practica exista posibilitatea ca si alti subiecti procesuali sa fie asistati de avocat, de exemplu martorul!

Numeroasele spete, inclusiv procesul simulat (unde am interpretat rolul avocatului), in aria cooperarii judiciare in materie penala, au relevat si evidentiat importanta principiului recunoasterii reciproce, asa cum rezulta din art. 82 din Tratatul privind Functionare Uniunii Europene. Astfel toate instrumentele legale, initiale (Conventia din 1959 si cea din 2000, privind asistenta legala in materie penala), cat si cele ulterioare, e.g. Decizia Cadru privind Ordinul de Investigatie European 2014/41/JHA, au la baza acelasi criteriu de aplicabilitate, increderea reciproca. In consecinta, situatiile in care, spre exemplu un mandat european de arestare nu va fi executat, sunt expres si limitativ prevazute de lege, unul dintre cele mai des intalnite fiind legate de principiul „non bis in idem”. Ca orice regula, aceasta poarta si exceptii, astfel incat ceea ce la prima vedere pare a fi o incalcare a acestui pricipiu, poate defapt sa conduca spre o eroare. Pentru o corecta analiza, este indicat a privi catre art. 54 din Conventia de Implementare a Acordului Schengen, articolul 4 (1) din Protocolul 7 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului dar si in Decizia Cadru privind Mandatul European de Arestare 2002/584/JHA, la articolul 3, alineat 2. Desigur, toate au in comun excepti autoritatii de lucru judecat, insa Curtea Europeana de la Luxembourg, , statueza diverse interpetari ale aplicabilitatii acestui principiu, e.g.: Cauza- 261/09 Mantello[1], Cauza C-396/11[2], C-399/11 Melloni[3], C-367/05 Kraijenbrink[4], C-150/05 Van Straaten[5], C-491/07 Turansky[6], analiza facandu-se de la caz la caz…

Orice activitate procedurala penala, de investigatie de exemplu, se naste din banuiala ca o infractiune a fost savarsita, iar suspectul/ inculpatul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, iar in acest cadru de activitate judiciara, drepturile conferite de lege sunt esentiale pentru aflarea adevarului.

Importanta principiului increderii reciproce este fara echivoc, insa poarta si exceptii, unele expres prevazute de lege, altele derivate din interpretarea principiului non bis in idem de catre instanta europeana/nationala. Desigur, ramane de vazut cum statele memebre ale Uniunii Europene vor intelege sa interpreteze normele indicate mai sus, pentru o cat mai buna cooperare judiciara in materie penala.

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62009CA0261

[2] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-396/11

[3] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-399/11

[4] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-367/05

[5] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-150/05

[6] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-491/07

Romanian nationals banned from social benefits in Germany- Case-333/13

December 6th, 2014 | Posted by Avocat Duca Diana in EU Law | Uncategorized - (Comments Off on Romanian nationals banned from social benefits in Germany- Case-333/13)

EU Citizens who exercise their right to free movement, by going in another Member State for the sole purpose of obtaining social assistance, not being economically active, may be excluded from certain social benefits, under EU Law- Judgement in Case- 333/2013, from November 2014, Elizabeta Dani, Florin Dani v. Jobcenter Leipzig.

In fact, two Romanian Nationals, Ms. Dano and her son Florin, referred a case to the Social Court- Leipzig, against Jobcenter Leipzig, related to the latter refusal to grant them benefits, i.e.: subsistence benefit (‘existenzsichernde Regelleistung’) and for her son, social allowance (‘Sozialgeld’), as well as a contribution to accommodation and heating costs. The ECJs’ response to that Court (which referred the matter for a preliminary ruling) was that nationals of EU Member States are entitled to claim equal treatment with nationals of the host Member State when their residence conditions are in accordance with the Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States. This means that, beside the fact under the Directive, the host Member State is not obliged to grant social assistance for the first there Months of residence, when an EU citizen is proven to be economically inactive (e.g.: not being trained in a profession, nonexistent previous work experience) he/she must have sufficient resources to provide for themselves (where the period of residence is longer than three months but less than five years). So that the scope of the Directive is to prevent such inactive EU citizens from taking advantage of the host Member States’ welfare system, for funding their means of subsistence. As a consequence, a Member State is entitled to refuse to grant social benefits to the aforementioned EU citizens. Inter alia, the Court points out that each individual case must be assessed on a case by case analysis, with no regard to the amount or nature of the benefits claimed. Finally, the Court ruled that when one doesn’t have sufficient resources for means of subsistence, the principle of non-discrimination on grounds of nationality is not to be relied on, given that a residence right cannot be claimed, according to the above mentioned Directive.

Comments:
Is the ruling fair? Could it be regarded as an impediment to the freedom of movement of persons? To which extent an EU citizen is entitled to claim social benefits, within the EU, according to the principle of equality and non-discrimination (on grounds of nationality)? To be noted, that despite the bluntness of the said Judgment, the Court also stated that a case by case analysis is required regardless of the amount and nature of the social benefit. It is a fact that no Member State wants to receive “parasites” (economically inactive EU citizens), but where can a Member State draw the line, without being in breach of EU Law, with respect to discrimination and equality values? It remains to be seen how Member States, as hosts, will apply this Judgment…

In conformitate cu Dreptul European, implicit cu cel romanesc, victimele infractiunilor sunt indreptatite la compensatie financiara, urmare a prejudiciului suferit in urma savarsirii infractiunii. Conditia esentiala pentru admisibilitatea unei astfel de cereri este sesizarea autoritatilor competente in termen de 60 de zile, in legatura cu savarsirea infractiunii. In plus, trebuie mentionat ca exista limitari cu privire la categoriile de infractiuni care dau nastere la dreptul victimei la compensatie financiara, i.e.:

          Tentativa la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, vatamare  corporala grava, o infractiune intentionata care a avut ca urmare vatamarea corporala grava a victimei, viol, act sexual cu un minor, perversiune sexuala, traficul de persoane, terorism si orice alta infractiune intentionata comisa cu violenta.

        Cine poate cere compensatia financiara? Victima, sotul, copiii si persoanele aflat in intretinerea persoanelor decedate in urma savarsirii infractiunilor indicate mai sus.

        Conditiile de acordare a compensatiei financiare fac referire la nationaliatea victimei cumulat cu locul savarsirii infractiunii, e.g. cetean european (implicit roman) sau strain/ apatrid avand caliatea de victima a unei infractiuni, savarsite pe teritoriul Romananiei.

          In plus, daca sunteti cetatean roman, strain sau apatrid, victima a unei infractiuni intentionate comise cu violenta pe teritoriul unui stat membru al UE, sunteti indreptatit/a la compensatie financiara in conformite cu normele privind coperarea judiciara in materie penala.

        Pentru asistenta si reprezentare, folositi sectiunea contact pentru a discuta cazul in totala confidentialiate si cu deplina diligenta.

 

 

According to EU Law, Romanian Law included, victims of crime are entitled to financial compensation, as a consequence of the damages suffered from the offense. It is prerequisite to notify the competent Authorities regarding the criminal offense committed, within 60 days! Moreover there are restrictions imposed when it comes to rewarding the correspondent financial compensation, with regard to the categories of the criminal offense committed, i.e.:

          Attempted homicide, murder and manslaughter, serious injury, a felony which ended with deliberated body injury to the victim, rape, sexual intercourse with a minor, sexual perversion, human trafficking, terrorism and any other offense committed with deliberate violence.

        Who is entitled by law to claim the financial compensation? The Victim, His/ Her Spouse, Descendents of first degree (Children) and dependents of the deceased persons- victims.

        Conditions for granting financial compensation refer to the victims’ nationality cumulated with the actual place of the offense, e.g. European citizen (Romanian included) or foreigner / stateless person who is a victim of crimes committed in Romania.

In addition, if you are a Romanian citizen, foreigner or a stateless person, victim of a violent and deliberate crime committed on the territory of an EU Member State, you are also entitled / to financial compensation under the rules provided by the International Judicial Cooperation in Criminal Matters Area.

For assistance and representation, please use the contact section to discuss the case in complete confidentiality and in full diligence.

            Cei care au castigat in Instanta dreptul la restituirea taxei auto, au dreptul si la restituirea dobanzilor aferente., iar calculul acestora se realizeaza luandu-se in considerare momentul platii, nu momentul inceperii procedurii de recuperare, i.e. sesizarea Autoritatii Administrative si a Instantei de Judecata.:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0565:EN:NOT

Aceasta Hotarare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene privind conformitatea dreptului national Romanesc cu cel European, prin prisma articolului 6 TUE, raportat la principiile echivalentei, efectivitatii si proportionalitatii, vine pentru a sustine interesele legitime ale contribuabilului roman in fata Autoritatilor Fiscale, in ceea ce priveste dreptul de proprietate cu repunerea partilor in situatia anterioara, atunci cand este constatata o incalcare a Justitiei.

Ramane de vazut in ce directie se va indrepta practica Instantelor Romane in legatura cu taxa numita: “Timbru de Mediu”, care in fapt, le substituie pe cele anterioare, declarate discriminatorii si nelegale, de acceasi Instanta Europeana, i.e. CJUE, insa poarta o alta Justificare, cu atat mai mult cu cat chiar Comisia Europeana si Avocatul General au fost in asentimentul Reclamantei din Sibiu, in cazul mai sus indicat…

      Pentru asistenta si reprezentare juridica eficienta si in conditii rezonabile, adaptate fiecarei situatii in parte, in materia Dreptului European,sunteti invitati sa contactati Biroul, conform datelor din sectiunea Contact.

Starting September 1, 2012, all Romanian Legal Entities, must change their official name, from “commercial company” to “the Company” with the Trade Registry. Also, their Memorandum of Association, must be duly updated and registered with the Competent Authority.

The above Compliance requirement is the result of Law No. 76/2012, which will enter into force on September 1, 2012, i.e. Article 79, according to which, the deadline for the submission of the relevant files with the proper Trade Registry, is September 1, 2014.

Please fee free to contact Diana DUCA Law Office, for further details.

 

Incepand cu 1 Septembrie 2012, toate persoanele juridice romane trebuie sa isi schimbe denumirea oficiala, din “Societate Comerciala” in “Societatea”. De asemenea, Actul Constitutiv trebuie actualizat si inregistrat corespunzator la autoritatea competenta.

   Aceasta cerinta de conformitate este rezultatul Legii nr. 76/2012, care va intra in vigoare la 1 Septembrie 2012, i.e. Articolul 79, conform caruia, termenul limita pentru depunerea dosarelor relevante la Registrul Comertului competent, este 1 Septembrie, 2012.

   Sunteti invitati sa contactati Cabinet Diana DUCA, pentru mai multe detalii.