Law Office
Header

Drepturile Procedurale in Dreptul Penal European (ro)

June 30th, 2015 | Posted by DUCA LL.M in EU Law | Romanian Law - (Comments Off on Drepturile Procedurale in Dreptul Penal European (ro))

In cursul lunii iunie a acestui an, am avut deosebita onoare de a aprofunda cunstiintele in materia drepturilor procedurale in procesul penal, la nivel european. Prilejul a fost ocazioinat de organizarea de catre Institul National de Magistratura, alaturi de Consiliul Superior al Magistraturii si alti parteneri externi a Seminarului Drepturi procedurale în dreptul penal al Uniunii Europene, in cadrul proiectului: JUST/2013/JPEN/AG/4496. Evenimentul s-a desfasurat exclusiv in limba engleza, pentru avocati fiind alocate doua locuri, la nivel national. Pentru ca importanta acestor drepturi nu poate fi contestata, evenimentul s-a bucurat de prezenta unor experti, unor magistrati, unor avocati, juristi care au identificat pentru fiecare participant al procesului penal, drepturile de care beneficiaza, sau ar trebui sa beneficieze, conform legislatiei europene, dar si in ce masura aceste norme sunt transpuse in mod veritabil in legisatia noastra, cu precadere, dar si in cea a altor state membre ale Uniunii Europene, e.g.: Spania, Italia Polonia sau Bulgaria, state ce au avut reprezentanti de seama la acest eveniment.

Vorbind de drepturi procedurale, ne referim la drepturile partilor in procesul penal, dar si la cele ale subiectilor procesuali principali (suspect, persoana vatamata), cat si a altor subiecti procesuali: martor, expert, interpret, agentul procedural, etc. Aceste drepturi procedurale, sunt expuse de norme europene, e.g. Directiva 2010/64/UE, Directiva 2013/48/UE (termen limita de transpunere: noiembrie 2016), Directiva 2012/13/UE, si transpuse in legislatia nationala, pentru a le putea da eficienta, devenind astfel izvor de drept primar. Astfel, in orice act intreprins de organul de cercetare penala, cat si in fata instantei, urmatoarele drepturi pot fi exercitate de catre particiantii la procesul penal: dreptul de a fi asistat de un avocat, dreptul la interpret, dreptul de a informa o a treia persoana privind lipsirea de libertate, dreptul de a nu declara, dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat, accesul la dosar si altele. De remarcat este ca in practica exista posibilitatea ca si alti subiecti procesuali sa fie asistati de avocat, de exemplu martorul!

Numeroasele spete, inclusiv procesul simulat (unde am interpretat rolul avocatului), in aria cooperarii judiciare in materie penala, au relevat si evidentiat importanta principiului recunoasterii reciproce, asa cum rezulta din art. 82 din Tratatul privind Functionare Uniunii Europene. Astfel toate instrumentele legale, initiale (Conventia din 1959 si cea din 2000, privind asistenta legala in materie penala), cat si cele ulterioare, e.g. Decizia Cadru privind Ordinul de Investigatie European 2014/41/JHA, au la baza acelasi criteriu de aplicabilitate, increderea reciproca. In consecinta, situatiile in care, spre exemplu un mandat european de arestare nu va fi executat, sunt expres si limitativ prevazute de lege, unul dintre cele mai des intalnite fiind legate de principiul „non bis in idem”. Ca orice regula, aceasta poarta si exceptii, astfel incat ceea ce la prima vedere pare a fi o incalcare a acestui pricipiu, poate defapt sa conduca spre o eroare. Pentru o corecta analiza, este indicat a privi catre art. 54 din Conventia de Implementare a Acordului Schengen, articolul 4 (1) din Protocolul 7 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului dar si in Decizia Cadru privind Mandatul European de Arestare 2002/584/JHA, la articolul 3, alineat 2. Desigur, toate au in comun excepti autoritatii de lucru judecat, insa Curtea Europeana de la Luxembourg, , statueza diverse interpetari ale aplicabilitatii acestui principiu, e.g.: Cauza- 261/09 Mantello[1], Cauza C-396/11[2], C-399/11 Melloni[3], C-367/05 Kraijenbrink[4], C-150/05 Van Straaten[5], C-491/07 Turansky[6], analiza facandu-se de la caz la caz…

Orice activitate procedurala penala, de investigatie de exemplu, se naste din banuiala ca o infractiune a fost savarsita, iar suspectul/ inculpatul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, iar in acest cadru de activitate judiciara, drepturile conferite de lege sunt esentiale pentru aflarea adevarului.

Importanta principiului increderii reciproce este fara echivoc, insa poarta si exceptii, unele expres prevazute de lege, altele derivate din interpretarea principiului non bis in idem de catre instanta europeana/nationala. Desigur, ramane de vazut cum statele memebre ale Uniunii Europene vor intelege sa interpreteze normele indicate mai sus, pentru o cat mai buna cooperare judiciara in materie penala.

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62009CA0261

[2] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-396/11

[3] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-399/11

[4] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-367/05

[5] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-150/05

[6] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-491/07

In conformitate cu Dreptul European, implicit cu cel romanesc, victimele infractiunilor sunt indreptatite la compensatie financiara, urmare a prejudiciului suferit in urma savarsirii infractiunii. Conditia esentiala pentru admisibilitatea unei astfel de cereri este sesizarea autoritatilor competente in termen de 60 de zile, in legatura cu savarsirea infractiunii. In plus, trebuie mentionat ca exista limitari cu privire la categoriile de infractiuni care dau nastere la dreptul victimei la compensatie financiara, i.e.:

          Tentativa la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, vatamare  corporala grava, o infractiune intentionata care a avut ca urmare vatamarea corporala grava a victimei, viol, act sexual cu un minor, perversiune sexuala, traficul de persoane, terorism si orice alta infractiune intentionata comisa cu violenta.

        Cine poate cere compensatia financiara? Victima, sotul, copiii si persoanele aflat in intretinerea persoanelor decedate in urma savarsirii infractiunilor indicate mai sus.

        Conditiile de acordare a compensatiei financiare fac referire la nationaliatea victimei cumulat cu locul savarsirii infractiunii, e.g. cetean european (implicit roman) sau strain/ apatrid avand caliatea de victima a unei infractiuni, savarsite pe teritoriul Romananiei.

          In plus, daca sunteti cetatean roman, strain sau apatrid, victima a unei infractiuni intentionate comise cu violenta pe teritoriul unui stat membru al UE, sunteti indreptatit/a la compensatie financiara in conformite cu normele privind coperarea judiciara in materie penala.

        Pentru asistenta si reprezentare, folositi sectiunea contact pentru a discuta cazul in totala confidentialiate si cu deplina diligenta.

 

 

            Cei care au castigat in Instanta dreptul la restituirea taxei auto, au dreptul si la restituirea dobanzilor aferente., iar calculul acestora se realizeaza luandu-se in considerare momentul platii, nu momentul inceperii procedurii de recuperare, i.e. sesizarea Autoritatii Administrative si a Instantei de Judecata.:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0565:EN:NOT

Aceasta Hotarare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene privind conformitatea dreptului national Romanesc cu cel European, prin prisma articolului 6 TUE, raportat la principiile echivalentei, efectivitatii si proportionalitatii, vine pentru a sustine interesele legitime ale contribuabilului roman in fata Autoritatilor Fiscale, in ceea ce priveste dreptul de proprietate cu repunerea partilor in situatia anterioara, atunci cand este constatata o incalcare a Justitiei.

Ramane de vazut in ce directie se va indrepta practica Instantelor Romane in legatura cu taxa numita: “Timbru de Mediu”, care in fapt, le substituie pe cele anterioare, declarate discriminatorii si nelegale, de acceasi Instanta Europeana, i.e. CJUE, insa poarta o alta Justificare, cu atat mai mult cu cat chiar Comisia Europeana si Avocatul General au fost in asentimentul Reclamantei din Sibiu, in cazul mai sus indicat…

      Pentru asistenta si reprezentare juridica eficienta si in conditii rezonabile, adaptate fiecarei situatii in parte, in materia Dreptului European,sunteti invitati sa contactati Biroul, conform datelor din sectiunea Contact.

Starting September 1, 2012, all Romanian Legal Entities, must change their official name, from “commercial company” to “the Company” with the Trade Registry. Also, their Memorandum of Association, must be duly updated and registered with the Competent Authority.

The above Compliance requirement is the result of Law No. 76/2012, which will enter into force on September 1, 2012, i.e. Article 79, according to which, the deadline for the submission of the relevant files with the proper Trade Registry, is September 1, 2014.

Please fee free to contact Diana DUCA Law Office, for further details.

 

Incepand cu 1 Septembrie 2012, toate persoanele juridice romane trebuie sa isi schimbe denumirea oficiala, din “Societate Comerciala” in “Societatea”. De asemenea, Actul Constitutiv trebuie actualizat si inregistrat corespunzator la autoritatea competenta.

   Aceasta cerinta de conformitate este rezultatul Legii nr. 76/2012, care va intra in vigoare la 1 Septembrie 2012, i.e. Articolul 79, conform caruia, termenul limita pentru depunerea dosarelor relevante la Registrul Comertului competent, este 1 Septembrie, 2012.

   Sunteti invitati sa contactati Cabinet Diana DUCA, pentru mai multe detalii.

 

Pursuant to the Romanian Company Law (“RCL”), the transfer of shares in a limited liability company (“LLC”) towards a person not holding the quality of shareholder in the respective LLC has to be approved by the shareholders representing at least 75% of the share capital.

Following the amendments brought to RCL on 23 June 2010, the above mentioned transfer of shares is subject to a 30-day opposition period within which any prejudiced third party may file an opposition against the transfer and seek damages.

Thus, the registration of the transfer with the Trade Registry is to be performed in 2 stages.

In the first stage, the resolution of shareholders general assembly approving the transfer is submitted and published with the Romanian Official Gazette.

In the second stage, which may not occur earlier than either the expiry of the 30-day opposition period, in case no opposition has been filed, or the rejection by the competent court of law of the opposition filed by a third party, the transfer is registered with the Trade Registry and becomes opposable towards third parties.

Pursuant to these new provisions, the transfer of shares operates either upon the expiry date of the 30-day opposition period, in case no opposition has been filed, or upon the date when the decision of the court of law dismissing the opposition is communicated.

The Romanian Trade Registry has extended the application of the new provisions to transfers of participations in general partnerships and limited partnerships as well. Nevertheless, the new provisions are not applicable in case of joint-stock companies.

The above described provisions hinder the parties’ freedom in structuring share deals in limited liability companies, general partnerships and limited partnerships. Furthermore, they are contrary to the spirit of the amendments brought to RCL on 4 October 2010 by means of which the blocking effect of an opposition filed by a creditor in case of merger and spin-off was removed in order to encourage and stimulate the business and reorganization possibilities of a company (for further details on this matter please refer to our Newsletter Issue 1 on Corporate & Commercial Law in EMEIA).

From a practice perspective, different interpretations may be given to the existing legal text and several alternatives could be advanced in order for the parties to complete a share transfer in the conditions and within the time limit they are pursuing.

Esenta dispozitiilor europene in materie: Articolul 110 TFUE si Principiul Anti- Discriminarii

Pentru aplicarea eficienta a dispozitiilor dreptului European, este necesara intelegea motivelor care au stat la baza hotararilor/ ordonantei, pronuntate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in Cauzele Tatu, Nisipeanu si Vijulan. Este de subliniat, in acest sens, caracterul discriminatoriu al legii nationale romane, ce a avut drept rezultat incalcarea principiului egalitatii. Acesta din urma este o regula de drept fara de care justitia, la orice nivel, nu se poate infaptui.

Discriminarea in spetele mai sus mentionate, consta in reglementarea de catre legea domestica (romana) a unui regim de taxare a autovehicolelor de provenienta straina, ceea ce este contrar articolului 110 al Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene. Aceasta prevedere, chiar daca nu stipuleaza principiul discriminarii, el este general aplicabil, astfel subinteles.

 

Este un pas important pentru accesul cetateanului roman la justitia europeana, care iata, ca poate servi interesului individual in situatii in care legea romana nu respecta normele si principiile europene.

 

Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa ma contactati.

Insolventa- Infractiuni

September 4th, 2011 | Posted by DUCA LL.M in Romanian Law - (0 Comments)

Debitorul are obligatia introducerii cerereii de deschidere a procedurii insolventei in termen de 5 zile de la esuarea negocierilor, in 30 de zile de la aparitia starii de insolventa, dar nu mai mult de 6 luni de la cele mentionate anterior.

Neintroducerea cererii sau introducerea ei tardiva de catre debitor sau reprezentantul sau  legal constituie infractiunea de bancruta, care se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Conform Legii 85/2006, modificata.

Cabinet Avocat Duca, in asociere cu Firma Practician in Insolventa :” Alina Ioana Georgescu”, va va asista cu placere si diligenta in aceste cazuri.

It is mandatory for the debtor to submitt with the Court the request of opening insolvency proceedings within 5 days since the failure of negociations, 30 days since the Insolvency state arose, but not more than6 Months since the two foregoing.

By not submitting or by lately lodging the relevant request for the opening of the Insolvency Procedure, the debtor or its Legal Representative can be found guilty of the Criminal Offence of Bancruptcy, which is punished with Imprisonment from 3 Months to one Year or with a Fine.

According to Law 85/2006, updated.

Duca LLM Law Office in assosciation with Insolvency Office ” Alina Ioana Georgescu”, will proudly and dilligently assist you in these matters.